Show simple item record

Simulation Modelling of Electromagnetic Vibration Power Generator

dc.contributor.advisorHadaš, Zdeněksk
dc.contributor.authorNovosád, Borissk
dc.date.accessioned2019-05-17T06:03:45Z
dc.date.available2019-05-17T06:03:45Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationNOVOSÁD, B. Simulační modelování elektromagnetického vibračního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other19975cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5239
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá vytvorením komplexného virtuálneho modelu elektromagnetického vibračného generátoru. Model bude obsahovať mechanickú a elektroagnetickú časť ako aj model výstupného obvodu. Zostavený model bude implementovaný v prostredí Matlab/Simulink a jeho parametre budú identifikované tak, aby sa zhodovali s nameranými výsledkami.sk
dc.description.abstractThe aim of this work is to create complex virtual model of electromagnetic vibration generator. This model will include mechanical and electromagnetic subsystem and also the model of output circuit. Created model will be implemented in Matlab/Simulink enviroment and model parameters will be identified so that the compare of simulation and real results will be acceptable.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvibráciesk
dc.subjectenergy harvestingsk
dc.subjectelektromagnetický generátorsk
dc.subjectMATLAB/Simulinksk
dc.subjectvirtuálny modelsk
dc.subjectvibrationsen
dc.subjectenergy harvestingen
dc.subjectelectromagnetic vibration generatoren
dc.subjectMATLAB/Simulinken
dc.subjectvirtual modelen
dc.titleSimulační modelování elektromagnetického vibračního generátorusk
dc.title.alternativeSimulation Modelling of Electromagnetic Vibration Power Generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:28cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19975en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:18:26en
sync.item.modts2021.11.12 11:25:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBřezina, Lukášsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Přikryl, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) RNDr. Vladimír Opluštil (člen)cs
but.defenceStudent ve své prezentaci představil komisi diplomovou práci. Odborná komise po přečtení posudků vedoucího a oponenta DP položila doplňující otázky. Jeho odpovědi a celé vystoupení komise hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record