Show simple item record

Automatic Evaluation of e-Learning Tests

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorHort, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:05:26Z
dc.date.available2018-10-21T17:05:26Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHORT, J. Automatické vyhodnocování e-learningových testů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other25100cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52685
dc.description.abstractTato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování znalostí studentů v online prostředí. Práce se také zabývá normami pro oblast vzdělávání a inteligentními vývojovými systémy. Také stručně seznamuje s některými projekty z oblasti výukových inteligentních systémů.cs
dc.description.abstractThe thesis is dealing with research of automatic evaluation of e-learning tests. That technology is useful for domain of computer aided learning and e-learning and intelligent tutoring systems. This is extending possibility of online testing the student's knowledge. This thesis is also dealing with norms for learning and intelligent tutoring systems. Briefly introduce some project of domain of intelligent tutoring systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectE-learningcs
dc.subjectinteligentní výukové systémycs
dc.subjectdoména (oblast) znalostícs
dc.subjectstudentský modelcs
dc.subjectučitelský modelcs
dc.subjectpoznávací učenícs
dc.subjectpřirozený jazykcs
dc.subjectdiagram případů užitícs
dc.subjectdiagram třídcs
dc.subjectsekvenční diagramcs
dc.subjectdiagram balíčkůcs
dc.subjectJava kontejnercs
dc.subjectservletcs
dc.subjectjsp stránkacs
dc.subjectalgoritmuscs
dc.subjectnávrh systémucs
dc.subjectimplementace.cs
dc.subjectE-learningen
dc.subjectintelligent tutoring systemsen
dc.subjectdomain of knowledgeen
dc.subjectstudent modelen
dc.subjectteaching modelen
dc.subjectcognitive learningen
dc.subjectnatural languageen
dc.subjectuse case diagramen
dc.subjectclass diagramen
dc.subjectsequence diagramen
dc.subjectpackage diagramen
dc.subjectJava containeren
dc.subjectservleten
dc.subjectjsp pageen
dc.subjectalgorithmen
dc.subjectdesign of systemen
dc.subjectimplementation.en
dc.titleAutomatické vyhodnocování e-learningových testůcs
dc.title.alternativeAutomatic Evaluation of e-Learning Testsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:19cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25100en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.10 01:15:17en
sync.item.modts2020.05.10 00:18:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeFapšo, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record