Show simple item record

Comparison of Methods for Travelling Salesman Problem

dc.contributor.advisorRozman, Jaroslavcs
dc.contributor.authorŠušová, Luciacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:26:28Z
dc.date.available2018-10-21T17:26:28Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠUŠOVÁ, L. Srovnání metod pro řešení problému obchodního cestujícího [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42543cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52981
dc.description.abstractTato práce se zabývá srovnáním metod řešení problému obchodního cestujícího (traveling salesman problem). Pro řešení tohoto NP-úplného problému existuje celá řada algoritmů, kdy není jednoduché vybrat ten správný. Hlavní přínos této práce tkví v experimentálním srovnání jednotlivých metod mezi sebou. Čtenář se tak dozví, jaké výsledky pří hledání cesty může očekávat při použití konkrétního algoritmu. První část práce se zabývá teoretickým základem, kdy jsou popsány všechny potřebné informace pro správně pochopení problému. Druhá část se zabývá popisem jednotlivých heuristik a metod řešení rozdělených do kategorií podle principu činnosti. Dále práce obsahuje experimentální srovnání metod. Toto porovnávání bylo prováděno na základě vlastní implementace jednotlivých heuristik, část práce se věnuje také samotné implementaci metod a popisu programu. Na závěr jsou uvedeny možnosti dalšího vývoje projektu a nechybí ani zhodnocení výsledků.cs
dc.description.abstractThis work is about comparison of methods for solving the traveling salesman problem. There are many algorithms for finding solution of this NP complete problem but it is not easy to choose the right one. Main goal of this thesis is experimental methods comparison between each other. Reader is going to learn what result she can expect if she chooses certain algorithm for finding the path. First part is focused on theoretical basics where is described all needed information for understanding the problem. Second part describes single heuristics and methods for solving these problems. The methods are divided into groups by principle of working. Next part contains experimental comparison of methods. This comparison was done based on own implementation of single heuristics. The following part of this work contains information about this implementation and also describes comparison application. Next possible steps of this project are described in conclusion.  en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProblém obchodního cestujícíhocs
dc.subjectNP-úplný problémcs
dc.subjectteorie grafůcs
dc.subjectheuristikycs
dc.subjectTraveling salesman problemen
dc.subjectNP-complete problemen
dc.subjectgraph theoryen
dc.subjectheuristicsen
dc.titleSrovnání metod pro řešení problému obchodního cestujícíhocs
dc.title.alternativeComparison of Methods for Travelling Salesman Problemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:33cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42543en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:00:56en
sync.item.modts2020.06.23 08:22:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Ráb (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Jak byly organizovány testy a jakým způsobem bylo provedeno měření?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record