Show simple item record

Microkernels of Operating Systems

dc.contributor.advisorVojnar, Tomášcs
dc.contributor.authorBeneš, Eduardcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:55:25Z
dc.date.available2020-05-22T11:55:25Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationBENEŠ, E. Mikrojádra operačních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15049cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53019
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá problematikou mikrojadier operačných systémov. Prvá časť je zameraná na oboznámenie s problematikou jadier operačných systémov. Obsahuje základné vlastnosti a mechanizmy druhej generácie mikrojadier reprezentovanej mikrojadrom L4, na ktoré sa zameriavame v ďalších častiach práce. Následne sú opísané dva rôzne porty operačného systému Linux nad mikrojadro L4, sú to L4Linux a Wombat. V druhej časti práce je popísaný spôsob inštalácie vybraných portov a hlavné problémy, ktoré sme museli riešiť. Tretia a štvrtá časť sú zamerané na problematiku testovania výkonnosti nainštalovaných systémov. Popisujeme metodológiu zvolených experimentov a význam jednotlivých testov. Výsledky, spolu s ich vyhodnotením, sú uvedené vo štvrtej časti. Pokiaľ to je vhodné, získané výsledky konfrontujeme medzi sebou, prípadne s výsledkami testov získaných z Internetu. V záverečnej časti je na základe nadobudnutých znalostí uvedená stručná diskusia na tému možností uplatnenia mikrojadier.cs
dc.description.abstractThis thesis discusses the area of microkernel based operating systems. The first part is focused on the familiarization with the issue of the operating system kernel. This part contains the basic characteristics and mechanisms of the second generation microkernels represented by the microkernel L4, on which there is major focus in other parts of the thesis. Subsequently, there are described two different ports of the operating system Linux on top of L4 microkernel and those are L4Linux and Wombat. In the second part of the thesis, the method of the installation of the given ports is depicted and the main problems the author had to face. The third and forth part are focused on the issue of testing the performance of the installed systems. The methodology of chosen experiments is described and the meaning of the individual tests explained. The results, as well as their evaluation are stated in the forth part. If suitable, the gained results are compared with each other, or with the results gained from the Internet. In the last part, a short discussion is conducted based on the gained knowledge on the issue of the possibilities of microkernel application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmikrojadrocs
dc.subjectmonolitické jadrocs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectL4cs
dc.subjectWombatcs
dc.subjectL4Linuxcs
dc.subjectvýkonnosťcs
dc.subjectmicrokernelen
dc.subjectmonolithic kernelen
dc.subjectLinuxen
dc.subjectL4en
dc.subjectWombaten
dc.subjectL4Linuxen
dc.subjectperformanceen
dc.titleMikrojádra operačních systémůcs
dc.title.alternativeMicrokernels of Operating Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:43cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15049en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:55:25en
sync.item.modts2020.05.22 11:59:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePeringer, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record