Show simple item record

Fingerprint Damage Simulation

dc.contributor.advisorDrahanský, Martinen
dc.contributor.authorKanich, Ondřejen
dc.date.accessioned2019-04-04T04:09:16Z
dc.date.available2017-06-20cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKANICH, O. Fingerprint Damage Simulation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79498cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53391
dc.description.abstractCílem této práce je návrh a implementace aplikace pro simulaci poškození umělého otisku prstu. Při studiu jsem se soustředil hlavně na projekt SFinGe, který je průkopníkem v této oblasti. Specifikoval jsem přesněji oblast zájmu na optický či kapacitní senzor a poškození otisků prstů v závislosti na tlaku a vlhkosti, poškození a pošpinění senzoru a deformaci pokožky. Navrhl jsem způsob implementace těchto vlivů poškozujících umělý otisk prstu tak, aby se lépe podobal reálným otiskům. Tyto metody využívají morfologické operátory a model plastického zkreslení u otisků prstů. Výsledky nejúspěšnějších metod mají o 62.5% horší skóre v komerčním produktu oproti originálu a o jednu třídu horší hodnocení dle normy pro kvalitu obrazu otisku prstu. Přínosem této práce je tedy poškození umělých otisků tak, že prokazatelně dosahují horších výsledků než originál a návrh aplikace, která umožňuje rozšíření o další metody.en
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to design and implement an application for the synthetic fingerprint damage simulation. When I studied the literature, my focus was laid mainly on the project SFinGe which is a pioneer in this area. I specified the area of interest to optical or capacitive touch sensors and the fingerprint damage caused by the pressure and the moisture, the damage and the dirt on the sensor and the skin deformation. I designed a way how to implement these factors which damage the synthetic fingerprint so that the fingerprint looks like a real one. These methods use morphological operators and a model of plastic distortion in fingerprint images. The most successful methods result in 62.5% worse score in a commercial product compared to the original image and in one class worse result according to the standard of fingerprint image quality. The main benefit of this work is damaging synthetic fingerprints so that they are proven to be worse than the original and the design of an application that allows an expansion by other methods.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectotisky prstůen
dc.subjectumělý otisk prstuen
dc.subjectgenerováníen
dc.subjectpoškozeníen
dc.subjectsenzoryen
dc.subjectsimulaceen
dc.subjectfingerprintscs
dc.subjectsynthetic fingerprintcs
dc.subjectgenerationcs
dc.subjectdamagecs
dc.subjectsensorscs
dc.subjectsimulationcs
dc.titleFingerprint Damage Simulationen
dc.title.alternativeFingerprint Damage Simulationcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:19cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79498en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:19:09en
sync.item.modts2020.06.23 09:47:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDoležel, Michalen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A". Otázky u obhajoby: Taking into comparison two different fingerprint damage causes: a crack on sensor glass and a cut wound on fingertip. Are they similar from the fingerprint damage simulation view? Could they be both simulated using same method or is there some significant difference?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record