Show simple item record

CMM Implementation on Officiating of Business Processes Quality

dc.contributor.advisorKvětoňová, Šárkacs
dc.contributor.authorSlobodník, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:50Z
dc.date.available2015-06-19cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSLOBODNÍK, T. Implementace CMM při posuzování kvality business procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other79146cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53704
dc.description.abstractPráce rozebírá problematiku managementu jakosti, procesního řízení a vyspělostních modelů. Představuje prototyp webového nástroje pro podporu implementace CMMI pro služby. Jeho koncept, implementaci a možnosti použití ve zvolené společnosti. Analyzuje hlavní činnost společnosti a navrhuje zlepšení v souladu s modelem CMMI.cs
dc.description.abstractThe paper examines the characteristics of quality management, business process management and process maturity models. Presents a prototype of web-based tool to support the implementation of CMMI for Services, its concept, implementation and application in the selected company. It analyzes the main activities of the company and suggests improvements in accordance with the CMMI model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectmanagement jakostics
dc.subjectsystém managementu jakostics
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectmodel pro posuzování procesní vyspělostics
dc.subjectCMMIcs
dc.subjectISO 9000cs
dc.subjectISO/IEC 15504cs
dc.subjectQuality Managementen
dc.subjectQuality Management Systemen
dc.subjectBusiness Process Managementen
dc.subjectCapability Maturity Modelen
dc.subjectCMMIen
dc.subjectISO 9000en
dc.subjectISO/IEC 15504en
dc.titleImplementace CMM při posuzování kvality business procesůcs
dc.title.alternativeCMM Implementation on Officiating of Business Processes Qualityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:29cs
thesis.disciplineManagement a informační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79146en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:27en
sync.item.modts2020.06.23 09:57:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milan Češka, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Stručně vysvětlete způsob propojení entit/tabulek GenericSubpractice_... a GenericSubpractice, jak je popsáno na str. 46 (co jsou v daných tabulkách primární a cizí klíče a jak je zajištěna referenční integrita). Kterou normální formu vaše řešení splňuje, případně, co je potřeba pro jejich splnění? Jaké úrovně CMMI dosahuje organizace, kde byla vaše aplikace testována? Vedlo nasazení vaší aplikace ke změně úrovně procesní vyspělosti v dané organizaci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record