Show simple item record

Generation of Realistic Tree Models Library

dc.contributor.advisorŠtancl, Vítcs
dc.contributor.authorPafčo, Tomášcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:09:23Z
dc.date.available2021-11-22T23:09:23Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationPAFČO, T. Knihovna pro generování realistických modelů stromů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other26028cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53869
dc.description.abstractCílem této práce bylo navrhnout algoritmy pro procedurální generování realistických třírozměrných modelů stromů a implementovat je formou knihovny. Tato knihovna využívá jako vstup množinu 92 převážně číselných parametrů a umožňuje export vygenerovaného modelu stromu do souboru formátu OBJ nebo 3DS.  Jde o objektovou knihovnu napsanou v jazyce C++ a určenou primárně pro platformu MS Windows. Navržené algoritmy jsou schopné, v závislosti hodnotách příslušných parametrů, generovat konkrétní biologické druhy listnatých tak i jehličnatých stromů.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis was to propose algorithms for procedural generation of realistic three-dimensional tree models and implement them as a library. This library uses a set of 92 mostly numerical parameters as an input and enables to export generated model into 3DS or OBJ file. It's an objective library, written in C++ language and designed mainly for MS Windows platform. Proposed algorithms are able to generate specific biologic species of broadleaf and coniferous trees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectrealistické modely stromůcs
dc.subject3Dcs
dc.subjectprocedurální generovánícs
dc.subjectrealistic tree modelsen
dc.subject3Den
dc.subjectprocedural generationen
dc.titleKnihovna pro generování realistických modelů stromůcs
dc.title.alternativeGeneration of Realistic Tree Models Libraryen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:44cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid26028en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:09:23en
sync.item.modts2021.11.22 23:23:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKršek, Přemyslcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record