Show simple item record

3D Chess with Leap Motion

dc.contributor.advisorPavelková, Alenacs
dc.contributor.authorSmejkal, Václavcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:05:30Z
dc.date.available2017-06-18cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSMEJKAL, V. 3D šachy s využitím Leap Motion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56554
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá pohybovým ovladačem Leap Motion. Výstupem práce je šachová 3D hra, která nabízí ovládání pomocí tohoto zařízení. Teoretická část popisuje historii podobných vstupních zařízení, Leap Motion a grafický nástroj OpenSceneGraph, který je použit pro vytvoření 3D scény hry. Praktická část práce potom popisuje návrh a implementaci aplikace a vyhodnocení použitelnosti ovládání aplikace na základě testování.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with Leap Motion controller. The goal of this project is 3D chess game which can be controlled by Leap Motion device. Theoretical part of this thesis describes history of similar input devices, Leap Motion and OpenSceneGraph graphics toolkit which is used to create 3D scene. Then, practical part describes design and implementation of application and evaluation of usability of application control based on testing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectLeap Motioncs
dc.subjectpohybové ovládánícs
dc.subjectšachycs
dc.subject3D grafikacs
dc.subjectpočítačové hrycs
dc.subjectOpenSceneGraphcs
dc.subjectOSGcs
dc.subjectQtcs
dc.subjectLeap Motionen
dc.subjectmotion controlen
dc.subjectchessen
dc.subject3D graphicsen
dc.subjectcomputer gamesen
dc.subjectOpenSceneGraphen
dc.subjectOSGen
dc.subjectQten
dc.title3D šachy s využitím Leap Motioncs
dc.title.alternative3D Chess with Leap Motionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:43cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79890en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:59:04en
sync.item.modts2021.11.22 23:28:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeNajman, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Juránek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Zvažoval jste i jiné gesta pro manipulaci s figurkami? cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record