Show simple item record

Navigation System for Pilots

dc.contributor.advisorMlích, Jozefcs
dc.contributor.authorKryl, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:23:53Z
dc.date.available2019-04-04T05:23:53Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKRYL, J. Navigace pro piloty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79753cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56631
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty kluzáků, padákových kluzáků, vrtulníků nebo ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní vykreslování mapových podkladů. Způsob tohoto vykreslování je v práci popsán, včetně související teorie. Dále práce obsahuje popis návrhu a implementace aplikace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis concerns design and creation of a navigational system as a tool for pilots of gliders, paragliders, helicopters or ultralight planes. Rendering of map basis is critical part for realization of this project. The way of this rendering is described in the paper, including theory concerning the topic. The paper also contains description of draft and implementation of application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnavigace pro pilotycs
dc.subjectVFRcs
dc.subjectGIScs
dc.subjectnavigation for pilotsen
dc.subjectVFRen
dc.subjectGISen
dc.titleNavigace pro pilotycs
dc.title.alternativeNavigation System for Pilotsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:34cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79753en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:01:12en
sync.item.modts2021.11.12 10:18:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVlk, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C). Otázky u obhajoby: Jakým způsobem byste implementoval zadávání více než jednoho traťového bodu do letového plánu. Jaké úpravy by vyžadovala implementace pro jiný operační systém (např. iOS) cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record