Show simple item record

Modelling of thermal radiation in buildings

dc.contributor.authorPlášek, Josefcs
dc.contributor.authorŠikula, Ondřejcs
dc.date.accessioned2016-03-15T13:51:26Z
dc.date.available2016-03-15T13:51:26Z
dc.date.issued2012-03-03cs
dc.identifier.citation. 2012, vol. , issue , p. 1-150.en
dc.identifier.isbn978-80-214-4383-9cs
dc.identifier.other90300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57066
dc.description.abstractTato kniha je zaměřena na problematiku tvorby sálavé složky vnitřního prostředí budov. Popisuje fyzikální podstatu sdílení tepla sáláním, jeho působení na člověka, klasické metody návrhu tepelných zářičů a shrnuje stávající výpočetní softwary v dané oblasti. Ve své stěžejní části pak kniha detailně popisuje moderní metody počítačové simulace sdílení tepla sáláním a středních radiačních teplot. Kniha tak poskytuje ucelený přehled o stávajících a moderních analytických a numerických metodách řešení sdílení tepla sáláním, přičemž nově našemu oboru přináší vlastní odvození a podrobný popis metod Ray Tracing a S2S. Tyto modely radiace jsou schopné řešit tzv. radiační stíny, tedy identifikovat v budovách místa s odcloněnou sálavou složkou, kvantifikovat zde její intenzitu, a to i pro odrazivé povrchy a časově neustálené děje. Kniha dále popisuje implementaci těchto modelů radiace do nového výpočetního softwaru RadiA, jeho následné srovnání s jinými softwary a také úspěšné ověření experimentálním měřením na skutečné budově v reálném provozu. Kniha je určena především výzkumným pracovníkům, ale i technickým pracovníkům v oblasti počítačových simulací vnitřního prostředí budov a může též sloužit jako doplňková literatura posluchačům vysokých škol.cs
dc.description.abstractThe topic of this publication is numerical modelling of a radiant component in indoor climates, which is the fundamental parameter for designing heat-radiating panels. The radiant component has a significant impact not only on the thermal comfort, but mainly on the human health. When designing the heat-radiating panels, the numerical modelling enables optimizing of this radiant component in the living/working area in order to reduce utmost, so called, radiation shadows. These radiation shadows cause strong variability in the radiant component of thermal comfort in living or working areas as well as the undesired thermal asymmetry as perceived by human body. The result of this publication is an algorithm defining the mean radiant temperature in 3D geometry combined with one-dimensional transient heat transfer in building constructions. The algorithm for this calculation process in 2D geometry has been developed in our own software RadiA using Surface To Surface and Ray Tracing radiation models.en
dc.formattextcs
dc.format.extent1-150cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVUT v Brněcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cs
dc.subjecttepelná pohodacs
dc.subjecttepelné sálánícs
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectmodely radiacecs
dc.subjectthermal comfort
dc.subjectthermal radiation
dc.subjectnumerical modeling
dc.subjectradiation models
dc.titleModelování tepelného sálání v budováchcs
dc.title.alternativeModelling of thermal radiation in buildingsen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
sync.item.dbidVAV-90300en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.30 16:58:17en
sync.item.modts2020.03.30 15:58:31en
eprints.grantNumberinfo:eu-repo/grantAgreement/MSM/ED/ED2.1.00/03.0097cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverbooken
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International