Recent Submissions

 • Stavebno technologický projekt bytových domov Zdravie v Hornom Smokovci 

  Šifrová, Sláva
  Predmetom riešenia diplomovej práce sú objekty bytových domov Zdravie II v Hornom Smokovci. Práca je zameraná na spodnú hrubú stavbu na základe vyhotovenia analýzy rizík. Obsahom práce sú zariadenia staveniska, podrobný ...
 • Wellness centrum 

  Krchňák, Petr
  Diplomová práce „Wellness centrum'' je zpracována ve formě prováděcí dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržený objekt je řešen jako třípodlažní budova. Objekt slouží veřejnosti k ...
 • Multifunkční objekt v Českých Budějovicích 

  Špačková, Eva
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního objektu v Českých Budějovicích. Konstrukce má tvar koule o maximálním průměru 30 m a výškou v nejvyšším bodě 19,5 m. Nosnou konstrukci tvoří ...
 • Stavebně technologický projekt Domova důchodců Brno - Tuřany 

  Rapant, Radek
  Diplomová práce je zpracována na základě projektu Domov důchodců Brno – Tuřany. Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení výstavby Domova důchodců Brno – Tuřany. Hlavní náplní této práce se stala realizace ...
 • Rezidence Austerlitz, vybrané části stavebně technologického projektu 

  Helán, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je zpracovat vybrané stavebně-technické části projektu novostavby bytového domu v Brně. Projekt se blíže zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy pro provádění ...
 • Vliv vodního součinitele na vlastnosti vápenných malt 

  Kurfürstová, Nela
  Diplomová práce podává stručný popis v oblasti tradičních technologií přípravy vápenných malt pro obnovu fasád historických objektů. Teoretická část práce je zaměřena na přípravu vápenných malt tradičními postupy, použití ...
 • Dvorní vícepodlažní přístavba výukových prostor 

  Rochová, Lucie
  Tématem diplomové práce je návrh betonové monolitické budovy CERIT v Brně. Jsou navrženy 3 předběžné varianty možného řešení betonové konstrukce v problémovém místě budovy. Vybraná varianta je rozpracována podrobně (betonová ...
 • Polyfunkční dům 

  Vlček, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na polyfunkční dům ve Frenštátě pod Radhoštěm. Objekt je dvoupodlažní podsklepený. Polyfunkční dům je situován v centrální části města u kruhového objezdu. Okolní zástavba je tvořena rodinnými ...
 • Přístavba fary a komunitního centra ke kostelu v Brně-Líšňi 

  Kosařová, Pavla
  Předmětem diplomní práce je přístavba souboru polyfunkčních objektů ke kostelu v Brně-Líšni. Dvojice staveb se skládá z jednopodlažního objektu komunity Salesiánů a dvoupodlažního objektu farního úřadu se zázemím. Soubor ...
 • Most komorového průřezu 

  Zifčák, Karel
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení mostní konstrukce přes hluboké údolí na dálniční komunikaci. Ze tří variant přemostění, které byly navzájem porovnány, byla nejvhodnější dále posuzována. Řešená konstrukce je ...
 • Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky s využitím 2D numerických simulací 

  Pavlíček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hydrodynamického zatížení přelévané mostovky. Pro účel stanovení tohoto zatížení byl využit programový balík ANSYS 15.0 (konkrétně moduly Workbench, Design Modeler, Meshing, Fluent) ...
 • Hotel 

  Halgoš, Jozef
  Cílem diplomové práce je návrh hotelu. Budova hotelu je samostatně stojící. V prvním nadzemí se nachází restaurace s kuchyní kuchyňského provozu, recepce a hygienické zázemí pro návštěvníky a personál. Podlaží 2.NP a 3.NP ...
 • Dynamická analýza konstrukce zatížená seismickým zatížením 

  Šnajdárková, Jana
  Práce se zaměřuje na tvorbu dvou modelů výškové konstrukce, prutový a deskostěnový. Na těchto modelech je provedena dynamická analýza. Vybraným programem je software RFEM a vymodelovanou výškovou konstrukcí mrakodrap Hearst ...
 • Optimalizace výpočtu celkového počtu stání 

  Tillhonová, Veronika
  Diplomová práce ,,Optimalizace výpočtu celkového počtu stání“ je věnována problému stanovení počtu parkovacích stání. Cílem je aktualizace účelových jednotek u vybraných budov a optimalizace součinitelů v celkovém výpočtu ...
 • Vytápění střední školy 

  Pyszczyková, Anna
  Úvod teoretické části se zabývá historií podlahového vytápění. Je zde uveden přehled všech technologii, které byly za celá staletí pro podlahové vytápění použitá. Dále je v úvodní části zahrnut souhrn používaných materiálů, ...
 • Studium vlastností plniv do kompozitů s požadavkem na vysokou teplotní odolnost 

  Vovesný, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na chování přírodního i umělého kameniva a jejich chování v polymer – cementových kompozitech při působení vysokých teplot. V teoretické části byly popsány procesy, které probíhají v kamenivu a ...
 • Přístavba polyfunkčních prostor k výrobní hale - stavebně technologický projekt 

  Navrátil, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby přístavby polyfunkčních prostor firmy BÖHM k výrobní hale v obci Jihlava místní části Červený Kříž. Tato práce obsahuje provedení nosných konstrukcí ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického a pasivního domu 

  Maixner, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetické a pasivní výstavby. V práci je uvedena problematika nízkoenergetické a pasivní výstavby, jejich jednotlivé charakteristiky, rozdělení, použité ...
 • Penzion 

  Revaj, Miroslav
  Práca je zameraná na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Rieši novostavbu penziónu v meste Brno - Bohunice. Objekt je trojpodlažný, nepodpivničený a zastrešený plochou strechou.
 • Návštěvnické centrum Mikulčice - stavebně technologický projekt 

  Krasnovský, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt návštěvnického centra v Mikulčicích. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště s technickou zprávou, časový a finanční plán objektu, ...

View more