Show simple item record

Public library with cafeteria

dc.contributor.advisorPěnčík, Jancs
dc.contributor.authorVlach, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:48:29Z
dc.date.available2026-02-02cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVLACH, O. Veřejná knihovna s kavárnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95757cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57562
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby veřejné knihovny s kavárnou. Stavba se nachází v rozvojové lokalitě v Jihlavě, katastrální území Horní Kosov. Objekt je čtyřpodlažní bez podsklepení, poslední čtvrté nadzemní podlaží je půdorysně ustoupeno. Objekt je navržen bezbariérově. Předpokládaný počet zaměstnanců je 18, předpokládaný počet návštěvníků v denním průměru je 150. Vjezd na pozemek je z ulice Vrchlického. Objekt má vlastní parkoviště s celkovou kapacitou 50 parkovacích stání, z toho tři vyhrazená pro ZTP. Kavárna se zázemím se nachází v 1NP objektu. Výběr knih je situován do 2NP a 3NP. Nosnou konstrukcí je železobetonový skelet s výplňovým zdivem z pórobetonu. Fasáda je provětrávaná s obkladem z vláknocementových desek. Části fasády jsou prosklené. Střecha je plochá jednoplášťová s atikou odvodněná dovnitř dispozice.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to create a detailed design of a public library with cafeteria. The building is situated in the developing city area of Jihlava in the cadastral area of Horní Kosov. It has four storeys above ground and no basement floor. The 4th floor has a smaller net floor area than the rest floors. The building is designed also for disabled people. The expected number of employees is 18 and the number of visitors is 150 in a daily average. An entrance to the property is on the Vrchlického street. There is a parking lot in front of the building with a total capacity of 50 parking spaces including three parking spaces for disabled. The cafeteria and its facilities are situated in the ground floor of the building. Browsing area is situated in the second and third floor. The type of the structure is a frame structure with infill walls made of aerated concrete. The building has a double-skin facade. The cladding of the facade is made of fibre-cement boards. There is a curtain wall designed at some sections of the facade. The building has a warm flat roof with a parapet wall and interior roof drains.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectStavba občanské vybavenostics
dc.subjectveřejná knihovna s kavárnoucs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectplošné základycs
dc.subjectpórobetonové zdivocs
dc.subjectmonolitické stropycs
dc.subjectplochá střecha s atikoucs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectprosklená fasádacs
dc.subjectbezbariérový objekt.cs
dc.subjectPublic facilityen
dc.subjectpublic library with cafeteriaen
dc.subjectreinforced concrete frame structureen
dc.subjectaerated concrete blocksen
dc.subjectcast-in- place reinforced concrete floorsen
dc.subjectwarm flat roof with a parapet wallen
dc.subjectdouble-skin facadeen
dc.subjectcurtain wallen
dc.subjectaccessibility for disabled.en
dc.titleVeřejná knihovna s kavárnoucs
dc.title.alternativePublic library with cafeteriaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-02cs
dcterms.modified2016-04-05-14:41:22cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95757en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:34:19en
sync.item.modts2019.04.03 16:20:26en
dc.contributor.refereePospíšil, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record