Show simple item record

Behaviour of ferroelectrics in an electric field

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorKrejčí, Josefcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:41:42Z
dc.date.available2018-10-21T17:41:42Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKREJČÍ, J. Chování feroelektrik v elektrickém poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31499cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/575
dc.description.abstractPředložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na jejich chování v elektrickém poli o různých intenzitách a na možných diagnostických metodách. Jako nejvhodnější měřící metoda je zvolena metoda pomocí osciloskopu, která je v práci detailněji popsána. Měřicí laboratorní pracoviště pro zjišťování vlastností feroelektrických materiálů v elektrickém poli bylo s dostupným přístrojovým vybavením inovováno, následně jeho funkčnost ověřena a na vybraných vzorcích feroelektrik byla proměřena teplotní a napěťová závislost složek komplexní permitivity a elektrického stavu materiálu. K dané problematice byl také vytvořen elektronický text použitelný jako návod pro laboratorní cvičení, který je nedílnou součástí této práce.cs
dc.description.abstractThe submitted thesis describes characteristics and use of ferroelectric materials which find their utilization in electrotechnical and electronics industry. The thesis is mainly aimed at their behaviour in the electrical field at various intensity and also focuses on their diagnostic methods. The method using an oscilloscope is selected as the most suitable and described here in more detail. Measuring laboratory workplace for detection of characteristics of ferroelectric materials in the electrical field has been innovated with available equipment and then its utility has been verified. Temperature and electric tension dependence of components of complex permittivity and electric condition of the material has been scaled using selected samples of ferroelectrics. A text in an electronic form has been integral part of the thesis. The text can be used as an instruction manual for laboratory trainings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectferoelektrikacs
dc.subjectdielektrikacs
dc.subjectpolarizacecs
dc.subjectCurieova teplotacs
dc.subjecttitaničitan barnatýcs
dc.subjectferroelectricsen
dc.subjectdielectricen
dc.subjectpolarizationen
dc.subjectCurie temperatureen
dc.subjectbarium titaniteen
dc.titleChování feroelektrik v elektrickém polics
dc.title.alternativeBehaviour of ferroelectrics in an electric fielden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:12cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31499en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:19:22en
sync.item.modts2019.05.18 01:48:24en
dc.contributor.refereeRozsívalová, Zdenkacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record