Show simple item record

The optimization and validation of the method for assessment of free fatty acids

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorSýkora, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:40Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:40Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSÝKORA, M. Optimalizace a validace metody stanovení volných mastných kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88898cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58295
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá vývojom metódy pre stanovenie voľných mastných kyselín v prírodných a tavených syroch. Teoretická časť bola zameraná na možnosti extrakcie, separácie a stanovenia lipidov, charakterizácie mastných kyselín, rôzne spôsoby ich stanovenia, vrátane stanovenia voľných mastných kyselín. Hlavnou náplňou experimentálnej časti je optimalizácia a validácia metódy na stanovenie voľných mastných kyselín v rôznych matriciach. Pre extrakciu lipidov zo vzorky bola zvolená zmes dietyléteru a petroléteru podľa ČSN EN ISO 1735. Pre separáciu voľných mastných kyselín boli vyskúšané a porovnané dve metódy: tenkovrstevná chromatografia a extrakcia na pevnej fáze. Pre esterifikáciu bola vybraná metóda podľa ČSN EN ISO 5509 s použitím metanolového roztoku bortrifluoridu. Na stanovenie metylesterov mastných kyselín bola použitá plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the development of method for free fatty acids determination in natural and processed cheese. In the theoretical part the possibilities of extraction, fractionation and determination of lipid fractions, characterization of fatty acids and various methods of their determination are described, as well as determination of free fatty acids. The main scope of the experimental section is optimization and validation of the selected method for determination of free fatty acids in various cheese matrices. For extraction of lipids from the sample the method with the mixture of diethylether and petrolether according to ČSN EN ISO 1735 was selected. Thin-layer chromatography and solid phase extraction were tested and compared for separation of free fatty acids. The method according to ČSN EN ISO 5509, using methanol solution of bortrifluoride, was applied for esterification. Fatty acid methyl esters were determined by gas chromatography with flame-ionization detection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsýrycs
dc.subjectGCcs
dc.subjectMKcs
dc.subjectVMKcs
dc.subjectcheeseen
dc.subjectGCen
dc.subjectFAen
dc.subjectFFAen
dc.titleOptimalizace a validace metody stanovení volných mastných kyselincs
dc.title.alternativeThe optimization and validation of the method for assessment of free fatty acidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-03cs
dcterms.modified2016-06-06-11:00:50cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88898en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:10:56en
sync.item.modts2021.11.12 10:40:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDiviš, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse dr. Mikulíková: Extrakce tuku ze sýra (norma) ? Co vzniká esterifikací ? doc. Rittich: Použité esterifikační metody ? TLC stac. a mobilní fáze ? doc. Obruča: Opakovatelnost metody (kys. linolová) ? prof. Márová: Proč stanovujeme volné MK ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record