Show simple item record

Microrheology in colloid systems

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorHradecká, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:12Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:12Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHRADECKÁ, L. Mikroreologie v koloidních systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88197cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58306
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu povrchových vlastností částic na výsledky mikroreogických měření roztoků biopolymerů. Hyaluronan byl zvolen jako záporně nabitý polymer, chitosan jako kladně nabitý polymer a jako modelový homogenní systém byl použit glycerol a jeho roztoky o různých koncentracích. Z pasivních mikroreologických metod byly vybrány metody dynamického rozptylu světla (dynamic light scattering) a jednočásticové mikroreologie (video particle tracking). Jako sondy pro tyto metody byly použity částice s různě modifikovaným povrchem (neutrální, s kladným povrchovým nábojem a se záporným povrchovým nábojem). Výsledky mikroreologických metod pak byly porovnány s klasickou reologií a v případě glycerolu i s tabelovanými hodnotami.cs
dc.description.abstractThis master thesis is focused on the evaluation of the influence of particle surface properties on the results of microrheological measurements with biopolymer solutions. Hyaluronan has been chosen as negatively charged polymer, chitosan as positively charged polymer and glycerol and its solutions of various concentrations were used as homogenous model systems. Dynamic light scattering and single particle tracking microrheology were chosen from passive microrheological techniques. Particles with various surface modifications (neutral, positive surface charge and negative surface charge) were used for the experiments. The results of microrheological techniques were then compared with classic rheology and moreover the glycerol results were compared with tabulated values.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpasivní mikroreologiecs
dc.subjectdynamický rozptyl světlacs
dc.subjectreologiecs
dc.subjectviskozitacs
dc.subjectkyselina hyaluronovács
dc.subjectchitosancs
dc.subjectpassive microrheologyen
dc.subjectdynamic light scatteringen
dc.subjectrheologyen
dc.subjectviscosityen
dc.subjecthyaluronic aciden
dc.subjectchitosanen
dc.titleMikroreologie v koloidních systémechcs
dc.title.alternativeMicrorheology in colloid systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-30cs
dcterms.modified2016-06-02-11:07:38cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88197en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:47en
sync.item.modts2019.05.18 04:34:41en
dc.contributor.refereeBurgert, Ladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record