Show simple item record

Mechanical activation of chemical reactions at interfaces of MDF composites

dc.contributor.advisorŠoukal, Františekcs
dc.contributor.authorMatoušek, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:12Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:12Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMATOUŠEK, D. Mechanická aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91270cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58747
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem mechanické aktivace chemických reakcí na fázovém rozhraní MDF kompozitů. MDF kompozity jsou perspektivním kompozitním materiálem na bazi polymer-cement. Vynikají zejména z hlediska pevností v tahu za ohybu. Za vysokými pevnostmi stojí vazebné interakce mezi polymerem a cementem, které vznikají v důsledku mechanické aktivace surovinové směsi ve fázi výroby. Práce se zaměřuje na umělé vytvoření fázového rozhraní cement-polymer prostřednictvím styku ploch dvou vylisovaných tablet (polyvinylalkoholové a monokalcium aluminátové) a jeho aktivaci pomocí speciálně zkonstruovaného přístroje, který dosahuje dobré planparalelnosti aktivačních ploch a definovatelnost aktivačních podmínek (smyková rychlost, tlak). Po provedení experimentů mechanické aktivace za rozdílných podmínek jsou fázová rozhraní analyzována pomocí SEM, EDS, XPS a FT-IR.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with study of mechnochemical activation of chemical reactions at interphase of MDF composites. MDF composites are high-perspective composite materials on polymer-cement base. They excel especially in terms of flexural strengths. High flexural stregth is caused by binding interactions between the polymer and the cement. This interactions arise due to mechanochemical activation of raw material mixture at the stage of production. This work focuses on the creation of artificial cement-polymer interphase by contacting the surfaces of two molded tablets (polyvinyl alcohol and monocalcium aluminate), activation of chemical reactions at interphase by means of specially designed appartus, which achieves good plane-parallelism of activation surfaces and good definability of activation conditions (shear rate, pressure). After experiments under different conditions, the activated surfaces are analyzed by SEM, EDS, XPS and FT-IR.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmacrodefect-free kompozitcs
dc.subjectMDFcs
dc.subjectXPScs
dc.subjectSEMcs
dc.subjectmechanická aktivacecs
dc.subjectmechanochemiecs
dc.subjecttribologiecs
dc.subjectvysokosmykové namáhánícs
dc.subjectfázové rozhranícs
dc.subjectpolyvinylalkoholcs
dc.subjectmonokalcium aluminátcs
dc.subjectCACcs
dc.subjectmacrodefect-free compositeen
dc.subjectMDFen
dc.subjectXPSen
dc.subjectSEMen
dc.subjectmechanochemical activationen
dc.subjectmechanochemistryen
dc.subjecttribologyen
dc.subjecthigh-shear mixingen
dc.subjectinterphaseen
dc.subjectpolyvinylalcoholen
dc.subjectmonocalcium aluminateen
dc.subjectCACen
dc.titleMechanická aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitucs
dc.title.alternativeMechanical activation of chemical reactions at interfaces of MDF compositesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-31cs
dcterms.modified2016-05-31-11:16:46cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91270en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:06:39en
sync.item.modts2021.11.08 12:37:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMásilko, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant přednesl zásadní výsledky své zajímavé diplomové práce. Přednáška byla jasná a kompletní s návrhem interpretace experimentálních výsledků. Použité grafické prostředky i obsah prezentace splňovaly všechna kritéria daná vnitřními předpisy FCH. Dotazy oponenta i členů komise odpověděl přesně a správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record