Show simple item record

Analysis of geolocation databases

dc.contributor.advisorKomosný, Dansk
dc.contributor.authorZima, Štefansk
dc.date.accessioned2016-05-25T14:53:05Z
dc.date.available2016-05-25T14:53:05Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationZIMA, Š. Analýza geolokačních databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93798cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59007
dc.description.abstractTáto práca je zameraná na získavanie a analýzu dát z komerčných geolokačných databáz. Teoretická časť rozoberá techniky geolokácie na základe IP adries, stručne popisuje jednotlivé komerčné databázy a prístup k ich geolokačným službám. Praktická časť zahŕňa vývoj skriptov pre získavanie dát z týchto databáz a úpravou dát pre následnú analýzu. Prvý z dvojice skriptov dáta získava a ukladá ich do súboru v predpísanej forme. Druhý z dvojice skriptov upravuje získané dáta a vytvára pravidlá s pomocou ktorých je možné získavať presnejšie výsledky. Po úprave výstupných dát nasleduje podrobná analýza, ktorá sa zameriava na presnosť geolokačných služieb v niekoľkých úrovniach. Medzi tieto úrovne patrí presnosť na úrovni krajiny, regiónu, mesta, zemepisnej dĺžky a zemepisnej šírky. Výsledkom analýzy je záver, pojednávajúci o presnosti testovaných geolokačných služieb. Cieľom tejto práce je analyzovať súčasný stav geolokačných služieb komerčných databáz a vyhodnotiť ich presnosť. Použité skripty sú implementované v programovaciom jazyku Python vo verzi 3 a jeho modulov urllib, re a json. Skripty sú testované na komoditnom hardvére s operačným systémom Linux.sk
dc.description.abstractThis thesis is focused on collecting data from commercial geolocation databases and its analysis. The theoretical part discusses techniques of IP geolocation, briefly describes commercial geolocation databases and mechanisms for accessing their geolocation services. The practical part of this thesis involves implementation of scripts for collecting and modification data retrieved from commercial geolocation databases for further analysis. First script collects the data and store them in output files in specified format. Second script modifies gathered data to achieve better accuracy. Detailed analysis is performed afterwards. Analysis is performed at several levels. This includes country, region and city accuracy as well as accuracy on latitude and longitude parameters. Output of this analysis will be conclusive, and will also display accuracy of tested geolocation services. The aim of this thesis is to analyze currently available commercial geolocation services and to prove their accuracy. Used scripts are implemented in Python programming language in version 3 using modules urllib, re and json. Scripts are test on commodity hardware with Linux operating system.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGeolokáciask
dc.subjectHTTPsk
dc.subjectIPsk
dc.subjectLinuxsk
dc.subjectPythonsk
dc.subjectGeolocationen
dc.subjectHTTPen
dc.subjectIPen
dc.subjectLinuxen
dc.subjectPythonen
dc.titleAnalýza geolokačních databázísk
dc.title.alternativeAnalysis of geolocation databasesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-09cs
dcterms.extent2.20 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-13-09:21:08cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93798en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:07:24en
sync.item.modts2019.05.18 01:01:08en
dc.contributor.refereeČervenka, Vladimírsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record