Show simple item record

Analysis of traverse of bridge magnet crane 15t

dc.contributor.advisorPokorný, Přemyslcs
dc.contributor.authorBartušek, Filipcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:47Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:47Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBARTUŠEK, F. Posouzení traverzy mostového magnetového jeřábu 15t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91758cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59644
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá některými částmi mostového magnetového jeřábu o jmenovité nosnosti 15 tun. Tento jeřáb je určen pro provoz v ocelárně k manipulaci se sochory pomocí magnetů zavěšených na traverze. Tato práce je zaměřena na návrh zdvihového a pojezdového ústrojí kočky, volbu jednotlivých komponent na základě příslušných norem a výpočtů. Dále je pak provedena kontrola magnetové traverzy z hlediska její únosnosti dle normy ČSN EN 13001.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with some parts of bridge magnet crane with 15 tons of nominal lifting capacity. This crane is designed for operation in the steel mill for handling billets using magnets suspended on the traverse. This work is focused on design of hoisting and traverse mechanism of crane trolley, selection of individual components on the basis of relevant standards and calculations. Next part of this thesis is investigation magnet traverse in terms of its strength according to standard ČSN EN 13001.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjeřábová kočkacs
dc.subjectzdvihový mechanismuscs
dc.subjectpojezdový mechanismuscs
dc.subjectmagnetová traverzacs
dc.subjectcrane trolleyen
dc.subjecthoisting mechanismen
dc.subjecttraverse mechanismen
dc.subjectmagnet traverseen
dc.titlePosouzení traverzy mostového magnetového jeřábu 15tcs
dc.title.alternativeAnalysis of traverse of bridge magnet crane 15ten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-14-12:18:27cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91758en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:08:24en
sync.item.modts2020.03.31 20:50:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJelínek, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Štoček, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record