Show simple item record

Production of grinding roller driveshaft

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorVencl, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:23Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:23Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVENCL, P. Výroba hnací hřídele mlecího válce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59682
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá technologií výroby hnací hřídele mlecího válce ve společnosti Bühler CZ s.r.o. v Žamberku. V první části práce je pozornost věnována analýze současné technologie. Následně se práce zaměřuje na návrhy inovací do stávající technologie výroby. Je provedena například technologická zkouška dosažitelné drsnosti povrchu, realizováno CNC programování, výpočty strojních časů a tvorba veškeré technické dokumentace k zajištění výroby rotační součásti. V poslední kapitole je v práci věnována pozornost ekonomickému zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with production of grinding roller driveshaft in Bühler CZ s.r.o. in Žamberk. In the first part the attention is focused on analysis of current technology. Following chapters of thesis are focused on innovations to existing production technology, for example a technological test, CNC programming realization, machine times calculations or creating of technical documentation to ensure production of rotating part. The last chapter of the thesis focuses on economical assessment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectCNC programovánícs
dc.subjectgrafická simulacecs
dc.subjecttechnologická příprava výrobycs
dc.subjectturningen
dc.subjectCNC programmingen
dc.subjectgraphic simulationen
dc.subjecttechnological production planningen
dc.titleVýroba hnací hřídele mlecího válcecs
dc.title.alternativeProduction of grinding roller driveshaften
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-27-07:04:29cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:08:41en
sync.item.modts2020.03.31 18:23:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Technologie výroby součásti. 2.Ekonomické zhodnocení Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record