Show simple item record

Program for light pattern decoding in structured light 3D scanner application

dc.contributor.advisorKoutecký, Tomášcs
dc.contributor.authorĎuriš, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:28:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:28:57Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationĎURIŠ, M. Návrh programu pro dekódování vzoru u 3D skeneru s proužkovou projekcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92247cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60176
dc.description.abstractPráca sa zaoberá návrhom programu na dekódovanie vzoru 3D skenera s prúžkovou projekciou a transformáciou dekódovanej informácie do skutočných súradníc. Optic-ké meracie zariadenia sú čoraz častejšie využívané v priemysle pri kontrole presnosti rozmerov a geometrických tvarov, preto je cieľom práce rozšíriť doterajšie znalosti o používanom 3D skeneri na Ústave konstruování na Fakulte strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne a na základe dostupných informácií vytvoriť program spracovávajúci snímky z kamery. Projektor skenera premieta prúžky vytvára-júce sínusový vzor a na získanie fázy vzoru je použité fázové posúvanie. To produku-je zabalený fázový obraz, ktorý je rozbaľovaný metódou viacerých vlnových dĺžok. Empirická kalibrácia systému je v práci použitá na získanie vzťahov medzi rozbalenou fázou a skutočnými trojrozmernými súradnicami. V práci je popísaný kompletný postup tvorby programu a jeho fungovanie. Výsledky programu sú porovnávané s výstupmi originálneho softvéru skenera. Na základe po-rovnania je ďalej určená presnosť a korektnosť navrhnutého programu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with decoding program design for fringe projection 3D scanner and transformation of decoded information into world coordinates. Contemporary indus-try increasingly uses the optical measuring devices to control dimensional and geo-metrical quality of produced products. Therefore, the main goal of the thesis is to expand existing knowledge about the optical 3D scanner used at the Institute of Ma-chine and Industrial Design at Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology and to create software that handles images made by a camera, using lim-ited available information about the measuring system and its parameters. Fringes projected by a projector form a sinusoidal pattern, that is phase shifted several times to obtain a wrapped phase map of this pattern. Then the phase unwrapping is carried out using the multi-wavelength method. Relations between the unwrapped phase of a pixel and world coordinates are obtained by empirical system calibration. The thesis describes a complete process of the program development and its func-tionality. The data obtained from the developed program are compared with the data generated by original 3D scanner control software. Consequently, there is determined an accuracy and functionality of the developed program and algorithms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠtruktúrované svetlocs
dc.subjectfázové posúvaniecs
dc.subjectrozbaľovanie fázycs
dc.subjectrekonštrukcia povrchucs
dc.subjectStructured lighten
dc.subjectphase shiftingen
dc.subjectphase unwrappingen
dc.subjectsurface reconstructionen
dc.titleNávrh programu pro dekódování vzoru u 3D skeneru s proužkovou projekcícs
dc.title.alternativeProgram for light pattern decoding in structured light 3D scanner applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-21-17:11:44cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92247en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:49:44en
sync.item.modts2019.05.18 15:17:36en
dc.contributor.refereeZatočilová, Anetacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record