Show simple item record

Online Marketing Communication for IT Services Mediation Portal

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorTomášek, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:24:01Z
dc.date.available2018-10-21T21:24:01Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationTOMÁŠEK, J. Online marketingová komunikace pro portál zprostředkující IT služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other94220cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60626
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá komplexním návrhem řešení propagace portálu zprostředkovávající IT služby na internetu. Tento návrh má podpořit úspěšné fungování portálu a vybudování jeho značky na internetu, kvalitní propagaci nabízených služeb, zajištění dostatečně velké klientely zákazníků a získání jejich důvěry. V první části bakalářské práce jsou obsaženy teoretické východiska k vytvoření marketingové strategie na internetu. V druhé části je provedena analýza potřebná k návrhu vlastního řešení marketingové strategie obsažený v další části.cs
dc.description.abstractThe object of this thesis is complex design of solution for marketing promotion of portal regarding mediation IT services. This design should support the successful functioning of the portal and build its brand on the Internet, promoting quality of offered services, ensuring a sufficiently large clientele of customers and earn their trust. The first part of this thesis contains the theoretical background to create a marketing strategy on the Internet. The second part is an analysis required to design a custom solution of marketing strategy contained in the next section.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOnline marketingcs
dc.subjectSEOcs
dc.subjectPPCcs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectOnline marketingen
dc.subjectSEOen
dc.subjectPPCen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleOnline marketingová komunikace pro portál zprostředkující IT službycs
dc.title.alternativeOnline Marketing Communication for IT Services Mediation Portalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-14:25:14cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94220en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:57:59en
sync.item.modts2021.11.08 13:09:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKita, Petercs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDotaz oponenta zodpovězen. Dotazy členů komise zodpovězeny. Jaký vliv mají inzerční portály nezahrnuté do studie. doc. Sodomka - je popisovaný portál použitelný pro fyzickou osobu. Kdo je typický zákazník navrhovaného portálu. Jak souvisí téma BP s oborem studia. doc. Šremr - dotaz na použitelnost řešení pro typického klienta portálu. Ing. Dydowicz, Ph.D. - dotaz na neexistenci datových struktur MySQL v BP.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record