Show simple item record

Sandwich structure application on the formula car

dc.contributor.advisorLöffelmann, Františekcs
dc.contributor.authorŽídek, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:39:50Z
dc.date.available2018-10-21T16:39:50Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŽÍDEK, T. Aplikace sendvičové konstrukce na formulový vůz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92809cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60674
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aplikací sendvičové konstrukce na vůz Formule Student, který nahradí stávající trubkový rám při splnění požadavků FSAE. Úvodní část práce popisuje mezinárodní soutěž Formule Student včetně týmu TU Brno Racing. Poté jsou uvedeny důležitá pravidla pro konstrukci rámů a kompozitních monokoků. Pro zvolenou technologii výroby jsou zjištěny pevnostní parametry potahů z uhlíkových a hybridních vláken. Další část práce pojednává o návrhu sendvičového panelu za využití analytického výpočtu pro určení jeho ohybové tuhosti. Na základě těchto návrhů jsou provedeny tříbodové ohybové a smykové zkoušky. Pomocí MKP simulace je zjištěna torzní tuhost trubkového rámu a koncepce monokoku z navržených sendvičových panelů. Závěr práce je věnován shrnutí získaných poznatků a možnému postupu výroby monokoku.cs
dc.description.abstractThe master thesis describes application of a sandwich construction for Formula Student car. It will replace the current tubular space frame according to FSAE rules. The introduction is focused on the information of international Formula Student competition, including TU Brno Racing Team. Then there are important rules for the construction of frames and composite monocoques. For the selected production technology are found strength properties of face sheets made of carbon and hybrid fibres. Another part of thesis deals with the design of the sandwich panel using analytical calculation to determine the bending stiffness. On the basis of these proposals are made three-point bending and shear tests. Using of FEM simulation is detected torsional stiffness of the tubular space frame and the monocoque concept from the proposed sandwich panels. The conclusion is devoted to a summary of the important information and possible monocoque manufacturing process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFormule Studentcs
dc.subjectFSAEcs
dc.subjectklasická teorie laminátůcs
dc.subjectsendvičový panelcs
dc.subjectvoštinacs
dc.subjectmonokokcs
dc.subjectkompozitycs
dc.subjecttorzní tuhostcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectFormula Studenten
dc.subjectFSAEen
dc.subjectclassical lamination theoryen
dc.subjectsandwich panelen
dc.subjecthoneycomben
dc.subjectmonocoqueen
dc.subjectcompositeen
dc.subjecttorsional stiffnessen
dc.subjectFEMen
dc.titleAplikace sendvičové konstrukce na formulový vůzcs
dc.title.alternativeSandwich structure application on the formula caren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-08:31:26cs
thesis.disciplineStavba letadelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92809en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 11:59:40en
sync.item.modts2021.11.10 10:57:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCejpek, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Václav Zajíc (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record