Show simple item record

The focus control unit for the optical microscope

dc.contributor.advisorAdámek, Martincs
dc.contributor.authorFlek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:34:28Z
dc.date.available2019-04-04T05:34:28Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationFLEK, P. Řídicí jednotka ostření pro optický mikroskop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94118cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61730
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo zaměřit se na problematiku vytváření fotografií s velkou hloubkou ostrosti, které jsou vytvářeny na elektronicky řízeném optickém mikroskopu s fotografickým přístrojem. Modul Arduino s mikrokontrolérem řady ATMega (Atmel Corporation), který byl vybrán pro řízení ovládacího zařízení, byl podrobněji popsán v další části práce. Práce zahrnuje návrh a realizaci řídicí jednotky, která automatizuje proces pořizování digitálních fotografií z mikroskopu. Řídicí jednotka obsahuje modul Arduino s procesorem ATMega328, který ovládá krokový motor připojený na ostření mikroskopu JENAVERT (Carl Zeiss). Zařízení komunikuje s uživatelem pomocí tlačítek a LCD displeje.cs
dc.description.abstractThe aim of bachelor thesis was to focus on the issue of creating photos with great depth of field, which are developed on an electronically controlled optical microscope with photographic equipment. Arduino module with a series ATMega (Atmel Corporation) microcontroller, that was selected for management control device has been described in detail in the next section. Work includes the design and implementation of the control unit, which automates the process of capturing digital images from the microscope. The control unit contains a module Arduino with ATmega328 processor, which controls the stepper motor connected to focus of the JENAVERT microscope (Carl Zeiss). Device communicates with the user by buttons and LCD display.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectArduino NANOcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjecthloubka ostrostics
dc.subjectmikroskopcs
dc.subjectArduinoen
dc.subjectArduino NANOen
dc.subjectstepper motoren
dc.subjectdepth of fielden
dc.subjectmicroscopeen
dc.titleŘídicí jednotka ostření pro optický mikroskopcs
dc.title.alternativeThe focus control unit for the optical microscopeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-16-11:03:32cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94118en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:58:58en
sync.item.modts2021.11.12 09:41:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŘezníček, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě od oponenta: 1) Zajímavým tématem by bylo automatické zpracování jednotlivých snímků do podoby finálního obrazu s velkou hloubkou zaostření (včetně přenosu dat z fotoaparátu). Zabýval jste se touto myšlenkou? Nastiňte komplikace, které by s tímto úkolem byly spojeny. 2) Pokuste se nastínit problematiku návrhu algoritmu, který by dle daného vzorku automaticky stanovil počet kroků (snímků) např. podle zvětšení objektivu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record