Show simple item record

Innovation of the Cooling System of Rotating Electrical Machines using CFD Methods

dc.contributor.advisorKratochvíl, Ctiradcs
dc.contributor.authorSikora, Michalcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:48Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:48Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSIKORA, M. Inovace systému chlazení točivých elektrických strojů s využitím CFD metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other47197cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6177
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a realizací netradičního způsobu chlazení, určeného především pro synchronní generátory středních výkonů. Hlavním cílem tohoto návrhu je odstranění rozměrného výměníku tepla, který bývá součástí těchto generátorů a nepřiměřeně zvyšuje prostorové nároky na umístění stroje. Navržené řešení spočívá v použití přímého vodního chlazení statoru, přičemž se předpokládá, že vinutý rotor bude i nadále chlazen vzduchem. Návrh vodního chlazení proto počítá s instalací menšího chladiče uvnitř stroje, který by vzduch zahřátý teplem rotoru ochlazoval. Práce obsahuje odvození a způsob návrhu základních parametrů vodního chlazení s ohledem na dosažení cílových teplot. Pro praktické ověření zvolené koncepce chlazení byl zvolen malý asynchronní motor. Ten byl upraven do podoby odpovídající stávajícímu způsobu chlazení synchronních generátorů a do podoby reflektující navržené vodní chlazení. Tato dvě provedení byla podrobena měřením a vzájemnému porovnání. Byly rovněž vytvořeny i počítačové CFD modely těchto dvou provedení. Naměřené teploty pak napomohly k odladění modelů a k identifikaci řady materiálových vlastností komponent těchto strojů. Odladěný model vodního chlazení navíc umožnil simulovat práci stroje při vyšším výkonu a stanovit tak jeho přetížitelnost v porovnání se stávající variantou chlazení. Řada poznatků a zkušeností získaných při aplikaci vodního chlazení na malý asynchronní stroj byla použita i při návrhu vodního chlazení pro větší synchronní generátor. Rovněž pro tento stroj byly vytvořeny CFD modely stávající varianty chlazení a navržené varianty s vodním chlazením. I když tyto modely nejsou podloženy měřeními na skutečných generátorech, jejich výsledky naznačují, že je aplikace vodního chlazení na tento typ strojů vhodná a přináší řadu výhod.cs
dc.description.abstractThis thesis deal with design and implementation of innovative cooling method, intended primarily for medium-power synchronous generators. The main objective of this proposal is to remove the large heat exchanger connected to generator. This heat exchanger unduly increases the space requirements for the machine location. The proposed solution is to use a direct water-cooled stator. It is assumed that the rotor winding will be still cooled by air. Unlike current cooling system, the hot air from the rotor can be cooled in smaller cooler inside the generator. In this work are described methods which can be used for design of water cooling basic parameters, taking required temperatures into account. A small induction motor was selected for practical verification of the proposed cooling concept. This motor was modified into two variants - related to the old cooling of synchronous generators and related to the proposed solution. Both of these variants were measured and compared with each other. Subsequently, CFD models of these two variants were set up. Measured temperatures were used for debugging of models and identification of material properties of components of these machines. The final model of water-cooled variant also makes it possible to simulate the work of motor for higher performance and to determine the overload compared with the old cooling variant. Some knowledge and experience obtained from the small water-cooled induction machine were used in the design of water-cooling for large synchronous generator. In a similar way, CFD models of the old variant of cooling and proposed variant of water- cooling were created. Although these models were not verified by actual measurements on the generators, the results indicated that the application of water-cooling in this type of machine is appropriate and provides many benefits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCFD modelcs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectrotační elektrický strojcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjecttepelná síťcs
dc.subjectvodní chlazenícs
dc.subjectvýměník teplacs
dc.subjectCFD modelen
dc.subjectgeneratoren
dc.subjectmeasuringen
dc.subjectrotating electrical machineen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectheating networken
dc.subjectwater-coolingen
dc.subjectheat exchangeren
dc.titleInovace systému chlazení točivých elektrických strojů s využitím CFD metodcs
dc.title.alternativeInnovation of the Cooling System of Rotating Electrical Machines using CFD Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-10-13cs
dcterms.modified2011-10-14-11:01:23cs
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid47197en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:48:15en
sync.item.modts2020.04.01 00:41:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOndrůšek, Čestmírcs
dc.contributor.refereeKotrba,, Vítcs
dc.contributor.refereeSháněl, Martincs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Vít Kotrba, CSc. (člen) Ing. Martin Sháněl, Ph.D. (člen) Ing. Karel Fučík (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Nahodil (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen)cs
but.defenceObhajoba DP pana Ing. Sikory byla zaměřena na zkoumání vlivu chlazení na činnost el. strojů o malém a velkém výkonu. Dizertant svoji prací a obhajobou prokázal, že je perspektivním vědeckým pracovníkem, má schopnost vytvářet inženýrské závěry a podle zkušební komise splnil veškeré podmínky pro udělení titulu Ph.D.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record