Show simple item record

Forsteite and the Possibilities of its Synthesis

dc.contributor.advisorSokolář, Radomírcs
dc.contributor.authorNguyen, Martincs
dc.date.accessioned2020-03-11T09:03:26Z
dc.date.available2020-03-11T09:03:26Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationNGUYEN, M. Forsterit a možnosti jeho syntézy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other97500cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/62689
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je charakterizovat nejvýznamnější vlastnosti forsteritu a jeho využití v praxi. Teoretická část obsahuje charakteristiku jednotlivých surovin, které se používají k syntéze forsteritu a posouzení surovinových možností České republiky pro výrobu forsteritu. Hlavní důraz je kladen na podrobnou rešerši doposud publikovaných výsledků nejpoužívanějších technologií pro syntézu forsteritu. Na konci teoretické části je návrh nejvhodnější technologie výroby forsteritu v České republice. Praktická část ověřuje navrženou technologii výroby forsteritu společně s porovnáním základních parametrů laboratorně připraveného forsteritu s parametry publikovanými a následným vyhodnocením čistoty vzniklého forsteritu s použitím rentgenové difrakční analýzy.cs
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor thesis is to characterize the most important properties of forsterite and its practical use. Theoretical part contains characteristics of individual raw materials, which are used for synthesis of forsterite and the assessment of raw material possibilities of Czech Republic for the production of forsterite. The main focus is placed on the detailed research of published results of the most used technologies for synthesis of forsterite. At the end of theoretical part is the design of the most suitable production technology for forsterite in the Czech Republic. The practical part verifies suggested design of the production technology for forsterite synthesis together with a comparison of basic parameters of laboratory prepared forsterite with published parameters. X-ray diffraction analysis will be used for the evaluation of purity of the synthesized forsterite.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectForsteritcs
dc.subjecttechnologie syntézycs
dc.subjectrentgenová difrakční analýzacs
dc.subjectžárovzdornostcs
dc.subjectsurovinycs
dc.subjectForsteriteen
dc.subjecttechnologies for synthesisen
dc.subjectX-ray diffraction analysisen
dc.subjectrefractorinessen
dc.subjectraw materialsen
dc.titleForsterit a možnosti jeho syntézycs
dc.title.alternativeForsteite and the Possibilities of its Synthesisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-08-01-14:55:16cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97500en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:13:57en
sync.item.modts2020.03.30 15:45:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKeršnerová, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record