Show simple item record

The variability of the distribution of pressure forces on the foot with coupling EMG

dc.contributor.advisorKoťová, Markétacs
dc.contributor.authorSemeráková, Nikolacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:55Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSEMERÁKOVÁ, N. Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96153cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63029
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na variabilitu rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením elektromyografie. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy dolních končetin, kde jsou také rozebrány konkrétní svaly, které jsou využívány pro zajištění stoje. Dále se práce věnuje posturální stabilitě, nožní klenbě a souvisejícím biomechanickým pojmům. Následně je rozebrán princip elektromyografu a dynamického chodníku. Další kapitola je věnována praktické části a obsahuje popis měření a jeho protokol. Dále se práce zaobírá popsáním zpracování dat nejprve z elektromyografu a pak z dynamického chodníku. V poslední části jsou parametry získané z těchto přístrojů porovnány a jsou zde také vyhodnoceny dílčí parametry pro elektromyograf i pro dynamický chodník.cs
dc.description.abstractThe bachelor work is focused on the distribution of pressure forces in the area of the foot with support from electromyography. Part of the work deals with the physiology of leg muscles and where the groups of muscles responsible for standing are defined. After that the thesis focuses on postural stability, the foot vault and biomechanical parameters. Additionally, there's the defining of the principles of electromyography and dynamic pavement. Furthermore, the thesis focused on describing how the data is processed, first from elektromyograph and then from dynamic pavement. Finally, there are outcomes from these devices, which are compared and evaluated,there are also partial parameters for electromyography and for the dynamic pavement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFyziologie dolních končetincs
dc.subjectzádové svalycs
dc.subjectsvaly dolních končetincs
dc.subjectposturacs
dc.subjectnožní klenbacs
dc.subjectelektromyografiecs
dc.subjectdynamický chodník.cs
dc.subjectPhysiology of the legsen
dc.subjectback musclesen
dc.subjectleg musclesen
dc.subjectpostureen
dc.subjectfoot vaulten
dc.subjectelectromyographyen
dc.subjectdynamic pavement.en
dc.titleVariabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMGcs
dc.title.alternativeThe variability of the distribution of pressure forces on the foot with coupling EMGen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-08-30cs
dcterms.modified2016-08-31-15:34:44cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid96153en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:13:12en
sync.item.modts2020.03.31 01:12:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolářová, Janacs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc Schwarz položil otázku Jak se projeví únava v signálu EMG a ve výkonovém spektru? Co jste se naučila během bakalářské práce? Doc. Kolář položil otázku Jak jste počítala průměr a medián spektra? Ing. Maděránková položila doplňující otázku Proč jste používala průměr napravo? V čem je lepší než průměr nalevo? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record