Show simple item record

Optimal Intensity Distribution in a Laser Beam for FSO Communications

dc.contributor.advisorWilfert, Otakaren
dc.contributor.authorBarcík, Peteren
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:18Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBARCÍK, P. Optimální rozložení optické intenzity v laserovém svazku pro FSO komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other96978cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63113
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175799
dc.description.abstractDizertačná práca je zameraná na štúdium a analýzu rozloženia optickej intenzity v laserovom zväzku v rovine vysielacej (TXA) a prijímacej apertúry (RXA), ktorý podlieha zmenám ako pri šírení voľným priestorom, tak pri šírení atmosférou. Cieľom práce je nájsť optimálne rozloženie optickej intezity v rovine vysielacej apertúry, ktoré bude minimálne ovplyvnené apertúrou vysielača a atmosférickými turbulenciami. Za účelom analýzy šírenia optickej vlny atmosférou bola využitá simulácia založená na metóde Split-Step. Šírenie Flattened Gaussian zväzku bolo analyzované pre režim slabých a stredných turbulencií. Práca sa zaoberá použitím multimódového vlákna s veľkým priemerom jadra ako tvarujúceho elementu a obsahuje návrh refrakčného tvarovača, pomocou ktorého je možno konvertovať Gaussovský zväzok na zväzok s uniformným rozložením optickej intenzity. Nakoniec je pomocou získaných poznatkov zostavený plne fotonický vysielač a prijímač, ktorých použitie spočíva v generovaní a príjmaní optickej koherentnej vlny prenášajúcej presnú fázu.en
dc.description.abstractThe doctoral thesis is focused on analysing the distribution of optical intensity within a radiated laser beam at the plane of the transmitting (TXA) and receiving (RXA) aperture which is affected by propagation through free space as well as through the atmosphere. The aim of the thesis is to determine the optimal intensity distribution of the laser beam at the transmitter plane which is less affected by turbulence during propagation and transmitter aperture itself. In order to analyse the propagation of an optical wave through atmospheric turbulence, the simulation based on the Split-Step method is utilized. The propagation of the Flattened Gaussian beam was analysed for weak and moderate turbulence regimes. The thesis discusses usage of multimode fiber with large diameter as a shaping element and includes a design of the refraction beam shaper which is able to convert the Gaussian beam to a flattened Gaussian beam. Finally, a model of a fully photonic transmitter and receiver was built. The system is used for generating and receiving an optical coherent wave.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTop-hat zväzoken
dc.subjectGaussovský zväzoken
dc.subjectindex scintilácieen
dc.subjectatmosferické turbulencieen
dc.subjectrefrakčný tvarovač zväzkuen
dc.subjectasférické optické prvky.en
dc.subjectTop-hat beamcs
dc.subjectGaussian beamcs
dc.subjectscintillation indexcs
dc.subjectatmospheric turbulencecs
dc.subjectrefraction beam shapercs
dc.subjectaspheric optical elements.cs
dc.titleOptimální rozložení optické intenzity v laserovém svazku pro FSO komunikaceen
dc.title.alternativeOptimal Intensity Distribution in a Laser Beam for FSO Communicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-12-05cs
dcterms.modified2016-12-06-09:17:41cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid96978en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:03:17en
sync.item.modts2019.05.18 20:53:05en
dc.contributor.refereeCapsoni, Carloen
dc.contributor.refereeČíp, Ondřejen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record