Show simple item record

Design of a small water reservoir

dc.contributor.advisorHyánková, Evacs
dc.contributor.authorPojsl, Václavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:59:44Z
dc.date.available2019-04-03T21:59:44Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPOJSL, V. Návrh malé vodní nádrže na drobném vodním toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104160cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64412
dc.description.abstractDiplomová práce je zpracována formou studie malé vodní nádrže. Jedná se o nádrž s homogenní hrází se sdruženým bezpečnostním objektem. Technický návrh řešení nádrže vychází z normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“. Vodní nádrž bude sloužit jako ekologický a krajinotvorný prvek v krajině. Bude zvyšovat biodiverzitu krajiny a přispívat k ekologické stabilitě území. Litorální zóna v prostoru nádrže bude sloužit v budoucnu jako životní prostor pro různé organismy. Doprovodná vegetace poslouží k začlenění malé vodní nádrže do biokoridoru.cs
dc.description.abstractThe Master´s thesis is elaborated in a study small reservoirs. It is a container with a homogeneous dam with associated security object. The technical design solution tank based on the ČSN 75 2410 "Small water reservoirs". Water reservoir will serve as an ecological and landscaping features in the landscape. Will increase the biodiversity of the landscape and contribute to the ecological stability of the territory. The littoral zone of the reservoir area will serve in the future as a habitat for a variety of organisms. Accompanying vegetation serve to integrate small water tank to the ecological corridor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMalá vodní nádržcs
dc.subjecthomogenní hrázcs
dc.subjectsdružený bezpečnostní objektcs
dc.subjectdlužová stěnacs
dc.subjectlitorální zóna.cs
dc.subjectA small water reservoiren
dc.subjecthomogeneous damen
dc.subjectsafety associated objecten
dc.subjectsluice wallen
dc.subjectlittoral zone.en
dc.titleNávrh malé vodní nádrže na drobném vodním tokucs
dc.title.alternativeDesign of a small water reservoiren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-31cs
dcterms.modified2017-04-13-09:32:41cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104160en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:35:21en
sync.item.modts2020.03.30 14:05:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMenšík, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record