Show simple item record

The church in Lesna

dc.contributor.advisorBerková, Petracs
dc.contributor.authorPospíšil, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:07:52Z
dc.date.available2019-05-17T07:07:52Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, V. Kostel na Lesné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104164cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64673
dc.description.abstractTato teoretická diplomová práce se zabývá prostorovou akustikou a s tím úzce spojenou problematikou doby dozvuku. Součástí práce je zpracování návrhu akustických úprav kostela na základě ručního výpočtu, který byl dále upravován ve specializovaném softwaru Odeon Room Acoustics Program. Pro okolní zástavbu kostela byla vytvořena hluková studie v programu Hluk+, aby bylo posouzeno, jaký bude mít tato novostavba hlukový dopad z kostelních zvonů dopad na své okolí. Na základě specializace, bylo vytvořeno několik návrhů pro konstrukční řešení kostela. A to přibližný návrh dvouplášťové kupole, systém odvodnění spojovacího krčku a způsoby ukotvení pevného velkoformátového okenního zasklení. Výsledkem práce je vhodný návrh stavebně akustických úprav a zlepšení poslechových kvalit pro budoucí stavbu tohoto kostela.cs
dc.description.abstractThis theoretical diploma thesis deals with room acoustics and the closely related issue of reverberation. Part of the work is a drafting of acoustic modifications of the church based on manual calculation, which was further modified in a specialized software Odeon Room Acoustics Program. For the surrounding buildings of the church was created a study of the noise in a program Hluk+ in order to assess what will be the noise impact of this new building on its surroundings. On the basis of specialization was created several proposals for the design of the church. The approximate proposal of the double-plated dome, a system of drainage of the coupling neck, and the ways the anchor of the hard large-format window glazing. The result of the work is suitable design of acoustic adjustments and improvement of the listening qualities for the future construction of this church.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProstorová akustikacs
dc.subjectdoba dozvukucs
dc.subjectHluk+cs
dc.subjectkostelcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectOdeon Room Acoustics Programcs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectLesnács
dc.subjectRoom acousticsen
dc.subjectreverberation timeen
dc.subjectHluk+en
dc.subjectchurchen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectOdeon Room Acoustics Programen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectLesnáen
dc.titleKostel na Lesnécs
dc.title.alternativeThe church in Lesnaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-01-30cs
dcterms.modified2017-04-13-09:32:50cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid104164en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:57:43en
sync.item.modts2019.05.18 20:23:12en
dc.contributor.refereeBerka, Pavelcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record