Show simple item record

Impact assessment of ordinarily used firefighting agents on selected environmental compartments

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorJabandžievová, Barboracs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:52Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:52Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJABANDŽIEVOVÁ, B. Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99948cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64782
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů nejčastěji používaných hasebních prostředků v Jihomoravském kraji na vybrané akvatické a terestrické organismy. Testovanými hasebními prostředky jsou pěnidla Sthamex a Moussol, tuhá smáčedla TS ECO a TS TURBO a hasicí prášek ABC FAVORIT. Jejich vliv byl testován na organismech akvatického prostředí - perloočka Daphnia magna a zelená řasa Scenedesmus subspicatus a organismech terestrického prostředí - chvostoskok Folsomia candida, vyšší rostlina salát setý Lactuca sativa a žížala hnojní Eisenia fetida. Pro ověření platnosti výsledků byly provedeny referenční testy s příslušnými standardy. Z výsledků testů byly vypočteny hodnoty IC50, LC50 a EC50, prostřednictvím kterých byl posouzen vliv jednotlivých hasebních prostředků na složky životního prostředí. Jako nejvíce toxický se ve většině testů ukázal hasební prostředek TS ECO a naopak nejméně ekotoxický se jevil hasební prášek ABC FAVORIT.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the evaluation of effects of the most frequently used extinguishing agents in the South Moravian region on selected aquatic and terrestrial organisms. Extinguishing substances which have been tested are foaming agents Sthamex and Moussol, rigid wetting agent TS ECO and TS Turbo and ABC FAVORIT fire - extinguishing powder. Their effects have been tested on aquatic organisms Daphnia magna and Scenedesmus subspicatus and terrestric organisms such as Folsomia candida, Lactuca sativa, and Eisenia fetida. Validation test on standard substances have been performed to verify the validity of the test results. From the obtained results values of IC50, LC50 and EC50 were calculated, through which the impact of individual extinguishing agents on the components of the environment was assessed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjecthasební látkycs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectbiotestycs
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjectextinguishing agentsen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectbiotestsen
dc.titlePosouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředícs
dc.title.alternativeImpact assessment of ordinarily used firefighting agents on selected environmental compartmentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-29cs
dcterms.modified2017-05-29-18:06:11cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99948en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:40:16en
sync.item.modts2020.04.01 00:34:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record