Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authordoc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D.cs
dc.contributor.authorJakalová, Zuzanacs
dc.contributor.authorReisová, Kristínacs
dc.contributor.authorEssender, Lukášcs
dc.contributor.authorPlachký, Tomášcs
dc.contributor.authorNytrová, Kristýnacs
dc.contributor.authorKleinerová, Zuzanacs
dc.contributor.authorKorbičková, Jolanacs
dc.date.accessioned2017-05-08T08:47:15Z
dc.date.available2017-05-08T08:47:15Z
dc.date.issued2016-12-01cs
dc.identifier.citationUV FAKTOR 3 Tři cykly Uměleckého výzkumu mezi FAVU VUT v Brně a FSS MUNI. 2016, p. 1-160.en
dc.identifier.isbn978-80-214-5455-2cs
dc.identifier.other134850cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64883
dc.description.abstractPublikace je shrnutím tří ročníků předmětu Umělecký výzkum – Tělo na poli umění a sociologie, který probíhal mezi FAVU VUT a FSS MUNI. Je souborem pedagogických záměrů jednotlivých vyučujících, konceptů kurzů a vybraných prací studentských kolektivů za jednotlivé ročníky. Základní premisou kurzů byla poměrně zřejmá blízkost současného výtvarného umění a humanitních věd, kterou jsme ještě podpořily spojením specifických oborů a výběrem ideálních tematických oblastí. Kniha reflektuje také dvě obecnější otázky, které vykrystalizovaly z průběhu kurzu: 1. V období pěti let, které trvání kurzu zahrnovalo, došlo k vývoji diskurzu uměleckého výzkumu, k velkému nárůstu materiálů, které se ho týkají, a zároveň v některých směrech i k jeho zúžení do institucionální podoby. Pokusíme se srovnat naše původní náhledy na tento způsob zkoumání s aktuálním stavem. 2. Již po prvním ročníku kurzu bylo jasné, že komunikace a osobní vztahy mezi studenty, jejich oborové předsudky i rozdílné zkušenosti s metodami pedagogického a tvůrčího procesu budou silnými proměnnými. Tento aspekt se pokusíme zachytit ve svých závěrečných poznámkách.cs
dc.description.abstractThe publication is a summary of the three years the subject of Artistic research – the body in the field of art and sociology, which ran between FAVU VUT and FSS MUNI. Is a set of educational objectives of each faculty, concepts of courses and selected works of student collectives for the individual years. The basic premise of the courses was quite evident the closeness of the contemporary visual arts and Humanities, which we still support by joining specific disciplines and selecting the ideal thematic areas. The book reflects two more general questions, which were of course: 1. for a period of five years duration of the course included, has developed a discourse of artistic research, the huge increase in material relating to him, and at the same time in some directions and to narrowing the institutional form. We will try to match our original previews on this manner of examination with the current status. 2. After the first year of the course, it was clear that communication and personal relationships between students, their professional prejudices and different experiences with the methods of teaching and the creative process will be strongly typed variables. We will try to capture this aspect in their final remarks.en
dc.formattextcs
dc.format.extent1-160cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných uměnícs
dc.relation.ispartofUV FAKTOR 3 Tři cykly Uměleckého výzkumu mezi FAVU VUT v Brně a FSS MUNIcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectvýtvarné uměnícs
dc.subjectsociologický výzkumcs
dc.subjecttělocs
dc.subjectveřejné uměnícs
dc.subjectaktivismuscs
dc.subjectfine art
dc.subjectsociological research
dc.subjectthe body
dc.subjectpublic art
dc.subjectactivism
dc.titleUV FAKTOR 3 Tři cykly Uměleckého výzkumu mezi FAVU VUT v Brně a FSS MUNIcs
dc.title.alternativeUV factor of 3 three cycles of artistic research between FAVU VUT in Brno and FSS MUNIen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designucs
sync.item.dbidVAV-134850en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2017.06.21 12:44:11en
sync.item.modts2017.06.21 12:25:06en
dc.identifier.doi10.13164/book-uv-faktor-3cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.driverbooken
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International