Show simple item record

Architecture in Landscape – Winery

dc.contributor.advisorUrbášková, Hanacs
dc.contributor.authorKoťová, Mariecs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:54:48Z
dc.date.available2018-10-21T20:54:48Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOŤOVÁ, M. Stavba v krajině – Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.cs
dc.identifier.other100048cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65197
dc.description.abstractŘešené území se nachází v malebné části Jihomoravského kraje v obci Strachotín. Zdejší prostředí přímo vybízí k vytvoření příjemného rekreačního prostoru. Proto jsem na území navrhla objekt vinařství s rekreačním ubytováním ve vinici a vodní muzeum se spirituálním prostorem umístěným vně vodní nádrže. Zastavěné území je navrženo na liniích dvou os. První osa je spojnice historické vinařské vesnice Pouzdřany, s nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů. Na této ose je umístěn objekt vinařství. Druhá osa vychází ze sousední vinařské vesnice Popice a směřuje na vodní nádrž Nové Mlýny střed a na kostel sv. Linharta, který z vody vyčnívá jako pozůstatek zatopené vesnice Mušov. Proto je na ose umístěno vodní muzeum a spirituální místo k zamyšlení. V průsečíku těchto dvou os je navržena rozhledna a hlavní parkovací plocha pro návštěvníky.cs
dc.description.abstractThe solved territory is situated in the picturesque part of the South Moravian Region in the village of Strachotín. The local environment invites you to create a pleasant holiday space. That's why I designed a winery object with a holiday accommodation in the vineyard and a water museum with a spiritual space inside the water reservoir. The built-up area is designed on two axis lines. The first axis is the connecting line of the historic wine village of Pouzdřany, with the highest peak of the Pavlovské vrchy. There is a vineyard object on this axis. The second axis comes from the neighboring wine village of Popice and heads to the Nove Mlýny water reservoir in the center and to the church of St. Linharta, which protrudes from the water as a remnant of the flooded village of Mušov. That is why a water museum and a spiritual place to think are on the axis. At the intersection of these two axes there is a lookout tower and a main parking area for visitors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvinařstvícs
dc.subjectStrachotíncs
dc.subjectrekreacecs
dc.subjectvodní muzeumcs
dc.subjectspirituální prostorcs
dc.subjectrekreační chatkycs
dc.subjectnábřežícs
dc.subjectPálavacs
dc.subjectNové Mlýnycs
dc.subjectturismuscs
dc.subjectekologiecs
dc.subjectWineryen
dc.subjectStrachotínen
dc.subjectrecreationen
dc.subjectwater museumen
dc.subjectspiritual spaceen
dc.subjectrecreational cottagesen
dc.subjectwaterfronten
dc.subjectPálavaen
dc.subjectNové Mlýnyen
dc.subjecttourismen
dc.subjectecologyen
dc.titleStavba v krajině – Winerycs
dc.title.alternativeArchitecture in Landscape – Wineryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-05-29cs
dcterms.modified2017-05-29-15:22:00cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismucs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid100048en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:35:06en
sync.item.modts2020.03.31 17:04:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeMenšíková, Naděždacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Lúbica Selcová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record