Show simple item record

Design and lay-out of high pressure pumping station.

dc.contributor.advisorHabán, Vladimírcs
dc.contributor.authorVáclavík, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:46:11Z
dc.date.available2014-06-16cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVÁCLAVÍK, T. Návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20966cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6533
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice s plunžrovými čerpadly a s akumulací tlakové vody pro ostřik okují z bram a polotovarů (plechů) válcovaných za tepla. Teoretická (úvodní) část práce obsahuje popis tvorby okují a mechanismů jejich odstranění a vyjádření účinku vodního paprsku na pevnou stěnu. Praktická část práce je zaměřena na vlastní návrh čerpací stanice včetně dimenzování strojního zařízení. Součástí je i technická dokumentace pro již navrženou čerpací stanici a specifikace hlavních strojů a zařízení.cs
dc.description.abstractThe aim of diploma thesis is design and lay-out of high pressure pumping station with plunger pumps for splash of scales from slabs of hot-rolled. Theoretic (introduction) part of this thesis contain description of formation of scales and description of ways how it is possible remove these scales. And this part contains also explication of effect of water jet on solid material. The practical part of diploma thesis is focused on design of pumping station including of dimensioning of machinery. Part of this work is also technical documentation for proposed pumping station and specification of main machines and devices.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectokujecs
dc.subjectodokujenícs
dc.subjectimpaktní energiecs
dc.subjecttryskacs
dc.subjectostřikový pláncs
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjectčerpadlocs
dc.subjectfiltrcs
dc.subjectkompresorcs
dc.subjectpotrubícs
dc.subjectarmaturacs
dc.subjectspecifikacecs
dc.subjectscaleen
dc.subjectdescalingen
dc.subjectimpact energyen
dc.subjectnozzleen
dc.subjectdescaling planen
dc.subjectaccumulatoren
dc.subjectpumpen
dc.subjectfilteren
dc.subjectcompressoren
dc.subjectpipingen
dc.subjectfittingen
dc.subjectspecificationen
dc.titleNávrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanicecs
dc.title.alternativeDesign and lay-out of high pressure pumping station.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:25cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20966en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:26:04en
sync.item.modts2021.11.12 14:51:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFranc, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Michal Varchola, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record