Show simple item record

Phase separation in dilute solutions of polymers and surfactants

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorKlementová, Terezacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:28:59Z
dc.date.available2019-04-04T05:28:59Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLEMENTOVÁ, T. Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other97063cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65386
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí fluorescenčního měření, s použitím Nilské červeně jako fluorescenční sondy a byly také stanoveny reologické vlastnosti provedením frekvenčních a tokových testů. Dále bylo sledováno chování vzniklého mikrogelu v prostředí NaCl.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with conditions of phase separation in system of polyelectrolyte (sodium hyaluronate) and cationic surfactant (cetyltrimethylammonium bromide). Separated phase was studied by fluorescence measurement with Nile red as a fluorescence probe and there were also specified rheological properties using flow tests and frequency oscillatory tests. Behaviour of separated microgel was also observed in solution of NaCl.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkyselina hyaluronovács
dc.subjecttenzidcs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectfázová separacecs
dc.subjectreologiecs
dc.subjecthyaluronic aciden
dc.subjectsurfactanten
dc.subjectinteractionen
dc.subjectphase separationen
dc.subjectrheologyen
dc.titleFázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidůcs
dc.title.alternativePhase separation in dilute solutions of polymers and surfactantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-19:02:01cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid97063en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:57:13en
sync.item.modts2021.11.12 19:09:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKrouská, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Jaká byla molární hmotnost použitého hyaluronanu? Čím si vysvětlujete rozdíly v chování a vlastnostech mikro a makrogelů? Jak to bylo s reprodukovatelností měření reologických vlastností? Vala – Jaké jsou výhody mikrogelu oproti makrogelu? Jaké jsou výsledky použití FLIM techniky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record