Show simple item record

Biomarker detection using electrochemical method with microfluidic chip

dc.contributor.advisorNeužil, Pavelcs
dc.contributor.authorKlepáčová, Ivanacs
dc.date.accessioned2020-06-05T22:58:30Z
dc.date.available2020-06-06cs
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLEPÁČOVÁ, I. Detekce biomarkerů pomocí elektrochemických metod mikrofluidickým čipem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101299cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65652
dc.description.abstractPráca je zameraná na vývoj elektrochemického systému s mikrofluidickou platformou pre detekciu niekoľkých biomarkerov. Analyzuje problematiku použitia biomarkerov pre včasnú diagnostiku rakoviny. Teoretická časť obsahuje základné informácie o voltametrických metódach a o mikrofluidických systémoch. Praktická časť poskytuje riešenia mikrofluidických čipov, vrátane popisu použitých materiálov, dizajnov, metodík prípravy a závery z testovania vyrobených mikrofluidických systémov. V práci je popísaný elektrochemický „lock-in“ systém merajúci odozvu zo 4 elektrochemických buniek súčasne. K meraniam so systémom bol použitý elektrochemický čip pozostávajúci zo 64 elektrochemických buniek. Výsledky analýzy obsahujú spracovanie testov sytému a detekovaných voltametrických kriviek roztoku Fe2+/Fe3+ a cysteínu.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the development of the electrochemical system with microfluidic platform for the detection of multiple biomarkers. It analyses the use of biomarkers for the early diagnosis of cancer. The theoretical part contains basic information about voltammetric methods and microfluidic systems. The practical part provides solutions to the microfluidic chips, including the description of the used materials, designs, methodologies of preparation and conclusions from the testing of the manufactured microfluidic systems. The thesis describes the lock-in electrochemical system which measures the response of 4 electrochemical cells simultaneously. For the electrochemical system measurements, an electrochemical chip consisting of 64 electrochemical cells was used. The results of the analysis include the processing of the system tests and detected voltammetric curves of the Fe2+/Fe3+ solution and cysteine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectNádorový biomarkercs
dc.subjectmicrofluidikacs
dc.subjectPDMScs
dc.subjectPMMAcs
dc.subjectcyklická voltametriacs
dc.subjectdiferenčná pulzná voltametriacs
dc.subject„lock-in“ zosilovačcs
dc.subjectCancer biomarkeren
dc.subjectmicrofluidicsen
dc.subjectPDMSen
dc.subjectPMMAen
dc.subjectcyclic voltammetryen
dc.subjectdifferential pulse voltammetryen
dc.subjectlock-in amplifieren
dc.titleDetekce biomarkerů pomocí elektrochemických metod mikrofluidickým čipemcs
dc.title.alternativeBiomarker detection using electrochemical method with microfluidic chipen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:21cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101299en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:13:39en
sync.item.modts2021.11.12 15:54:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSvoboda, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Petr Fuchs, Ph.D. (člen) Ing. Jan Červený, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Svoboda (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník položil otázku: Co je na obrázku pilovitého signálu označeno červenou elipsou? Jaká elektroda je pracovní? Ing. Svoboda položil otázku: Nechala jste vyrobit finální čip? Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record