Show simple item record

Sheets bonding and their testing

dc.contributor.advisorDvořák, Milancs
dc.contributor.authorStraka, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:18Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:18Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSTRAKA, J. Lepení plechů a jejich testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100675cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66046
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navržení vybraných zátěžových zkoušek pro lepené spoje u zadaného ocelového plechu DC01 v laboratorních podmínkách a porovnání pevnosti odmaštěných spojů technickým lihem a neodmaštěných spojů. V práci jsou představeny základní metody spojování tenkých plechů. Dále je uveden přehled testovacích metod pro plechy spojené lepením dle příslušných technických norem. Výsledkem vybraných zkoušek jsou konkrétní číselné hodnoty, které byly porovnány s údaji uváděnými výrobcem konkrétního lepidla.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to design selected load tests for bonded joints at specified steel sheet DC01 under laboratory conditions and to compare the strength of the degreased joints with technical alcohol and uncrushed joints. The basic methods of joining thin sheets are presented in the thesis. The following is an overview of test methods for bonded sheets according to the relevant technical standards. The results of the selected tests are the specific numerical values that have been compared with those reported by the manufacturer of the particular adhesive.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLepenícs
dc.subjectlepený spojcs
dc.subjectzátěžové zkouškycs
dc.subjecttenký plechcs
dc.subjectBondingen
dc.subjectadhesive bondingen
dc.subjectload testsen
dc.subjectthin steel sheeten
dc.titleLepení plechů a jejich testovánícs
dc.title.alternativeSheets bonding and their testingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:36cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100675en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:01:48en
sync.item.modts2020.04.01 04:16:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKandus, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s obsahem a průběhem prezentace. Dále zodpověděl dotazy oponenta. Při obhajobě bakalářské práce zodpověděl následující dotazy zkušební komise: Pro jaká lepidla jsou uvedené grafy? Jaké zařízení bylo použito pro měření průhybu? Čím vysvětlíte pokles pevnosti spoje s tloušťkou lepidla?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record