Show simple item record

Proposal of Database System for Event Management

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorSekula, Radimcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:39:03Z
dc.date.available2018-10-21T19:39:03Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSEKULA, R. Návrh databázového systému pro správu akcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other102157cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66481
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh databázového systému pro správu akcí dle požadavků zadavatele, jímž je společnost ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska databázových systémů a objektově orientovaného programování se specializací na .NET Framework. Druhá část analyzuje současný stav a konkrétní potřeby společnosti, na základě kterých je ve třetí části vytvořen návrh řešení.cs
dc.description.abstractThe Master’s thesis deals with the proposal of database system for event management according to the requirements of the client, which is ANeT-Advanced Network Technology, Ltd. The first part of the thesis summarizes the theoretical bases of database systems and object-oriented programming focusing on .NET Framework. In the second part the current situation and the specific needs of the company are analyzed, and based on this analysis a solution proposal is created in the third part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDatabázový systémcs
dc.subjectMS SQLcs
dc.subject.NETcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectEntity Frameworkcs
dc.subjectWCFcs
dc.subjectLINQcs
dc.subjectDatabase systemen
dc.subjectMS SQLen
dc.subject.NETen
dc.subjectC#en
dc.subjectEntity Frameworken
dc.subjectWCFen
dc.subjectLINQen
dc.titleNávrh databázového systému pro správu akcícs
dc.title.alternativeProposal of Database System for Event Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-15-10:22:14cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102157en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:13:16en
sync.item.modts2020.03.31 14:18:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKlusák, Alešcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Veber, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Pernica - Máte v práci uvedeno ekonomické zhodnocení? - odpovězeno. doc. Zich - Kolik má firma zaměstnanců? Jakým způsobem jste analyzoval problém? Do jaké hloubky znáte analyzovanou společnost? - odpovězeno. Ing. Veber - Zvažoval jste integraci Vašeho řešení do IS firmy? - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record