Show simple item record

Analysis of the innovated nuclear fuel with FEMAXI code

dc.contributor.advisorForal, Štěpáncs
dc.contributor.authorČásar, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:32Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:32Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationČÁSAR, O. Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102514cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68053
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá úpravou zdrojového kódu programu FEMAXI 6 a následnou analýzou kompozitního jaderného paliva založeného na příměsi SiC. Prvotně je v práci představen celý otevřený palivový cyklus, od zahájení těžby po konečné uložení jaderného odpadu. Následující část popisuje fyzikální děje v palivu, především děje spojené s nízkou tepelnou vodivostí klasických keramických pelet z oxidu uraničitého, dále následuje popis výpočtu teploty v peletě a rozbor součinitele tepelné vodivosti, včetně vlivů ovlivňujících jeho velikost. Součástí práce je i rozbor vybraných kompozitních paliv zvyšujících tepelnou vodivost a představení výpočetního programu pro analýzu jaderného paliva FEMAXI 6, včetně jeho struktury, implementace rovnic a popisu vstupního souboru. V praktické části pak lze nalézt popis provedených úprav programu, srovnání s dalšími výpočetními programy a analýzu možného kompozitního paliva pro JE Dukovany.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with modification of source code of program FEMAXI 6 and subsequent analysis of composite nuclear fuel based on SiC admixture. First part introduces the entire open fuel cycle, from the start of the mining to the final disposal of the nuclear waste. The following part describes physical processes in the fuel, especially the processes associated with the low thermal conductivity of classical uranium oxide ceramic pellets, contains the description of the temperature calculations in the pellet and the analysis of the thermal conductivity coefficient including the influences affecting its size. One part of the thesis is an analysis of selected composite fuels increasing the thermal conductivity and introduction of a computational program for FEMAXI 6 nuclear fuel analysis, including its structure, implementation of equations and description of the input file. In the practical part, one can find a description of performed program modifications, comparison with other computational programs and analysis of possible composite nuclear fuel for Dukovany NPP.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVVERcs
dc.subjectjaderné palivocs
dc.subjectpalivový cykluscs
dc.subjectfyzikální děje v palivucs
dc.subjectzvyšování tepelné vodivostics
dc.subjectkompozitní palivacs
dc.subjectFEMAXI 6cs
dc.subjectanalýza jaderného palivacs
dc.subjectnuclear fuelen
dc.subjectnuclear fuel cycleen
dc.subjectphysical processes in the fuelen
dc.subjectthermal conductivity increasingen
dc.subjectcomposite fuelsen
dc.subjectFEMAXI 6en
dc.subjectanalysis of nuclear fuelen
dc.titleAnalýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXIcs
dc.title.alternativeAnalysis of the innovated nuclear fuel with FEMAXI codeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-07:28:30cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102514en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:13:57en
sync.item.modts2020.03.31 01:15:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovotný, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí bakalářskou prací s názvem Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI. Posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce přečetl Ing. Katovský. Student zodpověděl všechny otázky oponenta, doplňující upřesňující otázku položil Ing. Katovský. Další otázku položila doc. Lázničková na upřesnění významu měrné teplotní vodivosti, student uznal chybně použité označení veličiny ve své práci. Následující otázku ohledně použitého softwarového vybavení použitého během analýzy položil Ing. Radil. Student odpověděl na otázku. Otázku na zpracování jaderného paliva položil Ing. Modlitba. Student odpověděl na otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record