Show simple item record

FBC ash jako hydraulická složka Hydraulického vápna

dc.contributor.authorDvořák, Karelcs
dc.contributor.authorKulísek, Karelcs
dc.contributor.authorGazdič, Dominikcs
dc.date.accessioned2019-04-03T10:52:26Z
dc.date.available2019-04-03T10:52:26Z
dc.date.issued2017-01-31cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2017, vol. 2017, issue 172, p. 264-269.en
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other134048cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68365
dc.description.abstractThis work is focused on the possibilities of utilization of ashes from fluidized bed combustion, i.e. FBC ashes, for the manufacturing of hydraulic lime. Alternative hydraulic binders are becoming very popular in the present due to requirements on reducing CO2 emissions. FBC ash is an easily available, though not easily usable raw material. Because it has several hydraulic characteristics, it can create a hydraulic binder together with lime. Mixtures of hydrated lime and FBC ash from filters and from a bed were prepared in this work. The main criterion was the hydraulic modulus. The physico-mechanical properties were observed and were compared with the reference sample, which was hydraulic lime from industrial production. The prepared hydraulic limes achieved similar parameters as commercially manufactured hydraulic limes or lower strength class cements.en
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na možnosti využití popela ze spalování ve fluidním loži, tj FBC popel, pro výrobu Hydraulické vápno. Alternativní hydraulická pojiva se stávají velmi populární v současnosti kvůli požadavkům na snížení emisí CO2. FBC ash je snadno dostupné, i když ne snadno využitelných surovin. Protože má několik hydraulické vlastnosti, může vytvořit hydraulické pojivo s vápnem. V této práci byly připraveny směsi hořčíku a FBC popela z filtrů a z lůžka. Hlavním kritériem byl hydraulický modul. Fyzikálně mechanické vlastnosti byly pozorovány a byly porovnány s referenční vzorek, což byl Hydraulické vápno z průmyslové výroby. Připravené hydraulická vápna dosáhnout podobné parametry jako komerčně vyráběných hydraulická vápna nebo nižší cementy pevnostní třídy.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent264-269cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/172cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectFBC Ashen
dc.subjecthydraulic limeen
dc.subjectettringiteen
dc.subjectFBC popel
dc.subjectHydraulické vápno
dc.subjectettringite
dc.titleThe FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic limeen
dc.title.alternativeFBC ash jako hydraulická složka Hydraulického vápnacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Centrum AdMaS - VP1 - MSHcs
sync.item.dbidVAV-134048en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:00:55en
sync.item.modts2020.04.01 05:53:23en
dc.coverage.issue172cs
dc.coverage.volume2017cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2017.02.110cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International