Show simple item record

A draft amendment selected section of of the watercourse

dc.contributor.advisorŠlezingr, Miloslavcs
dc.contributor.authorVyplel, Adamcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:56:35Z
dc.date.available2019-06-14T10:56:35Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVYPLEL, A. Návrh úpravy zvoleného úseku vodního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105430cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68764
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy vybraného úseku toku Veverka v katastrálním území Brno-Bystrc, a to v ř. km 0,632 až 0,918. K úpravě je přistoupeno především jako návrh stabilizace poškozených břehů pomocí kamenné rovnaniny, plůtku z tyčoviny, kamenného záhozu a drátokamenné matrace. Vhodnost daných opatření byla stanovena na základě stávajícího stavu toku. Na úseku se nachází sedimentační nádrž, na jejímž vtoku se nachází balvanitý skluz, který byl podroben posouzením na stabilitu skluzové plochy Pomocí programu HEC-RAS je ověřena kapacita koryta toku na jednoletý průtok Q1. Následně došlo k návrhu vegetačního doprovodu a břehových porostů vybraného úseku toku tak, aby došlo k přirozenému napojení toku na okolní lesní porost.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the draft amendment of the selected section of the Veverka watercourse in the cadastral area of Brno-Bystrc in the km 0,632 to 0,918 of watercourse. The adaptation is mainly done as a draft for the stabilization of damaged banks by means of stone retaining wall, wooden pole fencing, stone riprap and gabions. The suitability of the given measures was determined on the basis of the current state of the watercourse. In the chosen section there is a sedimentation reservoir with a boulder chute that has been subjected to an assessment of the stability of the slope surface. Then the HEC-RAS program is used to verify the flow capacity of the whole flow channel for the one-year flow Q1 condition. Subsequently, the vegetation accompaniment and the coastal vegetation of the selected section of the watercourse were designed in order to naturally connect the watercourse to the surrounding forest vegetation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúpravacs
dc.subjectstabilizacecs
dc.subjectHEC-RAScs
dc.subjectvegetacecs
dc.subjectbalvanitý skluzcs
dc.subjectamendmenten
dc.subjectstabilizationen
dc.subjectHEC-RASen
dc.subjectvegetationen
dc.subjectboulder chuteen
dc.titleNávrh úpravy zvoleného úseku vodního tokucs
dc.title.alternativeA draft amendment selected section of of the watercourseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-27-16:58:54cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105430en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:14:50en
sync.item.modts2020.03.30 14:59:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBlahuta, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record