Show simple item record

Methodology of use greywater in the selected objects

dc.contributor.advisorRaclavský, Jaroslavcs
dc.contributor.authorRaček, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:43:27Z
dc.date.available2018-10-21T22:43:27Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRAČEK, J. Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other105598cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69165
dc.description.abstractKoncepce opětovného využití odpadní vody v budovách nabývá v poslední době stále většího významu. Suchem a měnícími se klimatickými podmínkami klesá vydatnost zdrojů pitné vody. Šedou vodu můžeme obecně definovat jako málo znečištěnou odpadní vodu z umyvadel, sprch, van, kuchyňských dřezů a praček na prádlo. Koncepce založená na využití alternativních zdrojů vody by nemusela vykazovat tak přísné sledované ukazatele, jako je tomu u vody pitné. Dizertační práce se zabývá šedou vodou z umyvadel, sprch a praček na prádlo, sbíranou odděleně od ostatních odpadních vod a to v objektech jako jsou vysokoškolské koleje, prádelny, hotely, rodinné domy, plavecké bazény, administrativní budovy a další objekty. Výzkum ukázal, že membránová filtrace splňuje všechny potřebné parametry kvality vody a lze ji úspěšně aplikovat v systémech budov, kde vyčištěnou bílou vodu použijeme na splachování toalet, zavlažování zahrady nebo travnatých ploch. Systémy využití šedých vod ve vybraných objektech jsou podrobně řešeny v dizertační práci se zaměřením na návrh systému.cs
dc.description.abstractThe concept of reusing wastewater in buildings has recently become more important. This is due to change in climatic conditions and reduction of the yield of water resources. Greywater can broadly be defined as not extremely polluted wastewater coming from basins, showers, baths, kitchen sinks and washing machines. The concept based on the use of alternative rate sources wouldn't need same strict parameters as drinking water. Dissertation engage in collecting greywater from basins, showers and wash machines separately from the other more polluted domestic wastewater at the dorms, the laundry machines, the hotels, detached houses, the swimming pools, the office buildings and other buildings. The research showed that membrane filtration meets all needed parameters of water quality and can be used in house systems where we use cleansed white water to flush toilets, watering garden or grass areas. There is still a lack of experience and documentation for such system of operation in our country. Systems of use of greywater in selected objects are detaily solved in my dissertation directed at system proposal.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠedá vodacs
dc.subjectbílá vodacs
dc.subjectčištění odpadních vodcs
dc.subjectmembránová filtracecs
dc.subjectvnitřní vodovodcs
dc.subjectvnitřní kanalizace.cs
dc.subjectGreywateren
dc.subjectwhite wateren
dc.subjectwastewater treatmenten
dc.subjectmembrane filtrationen
dc.subjectinternal water mainen
dc.subjectsanitary sewage.en
dc.titleMetodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektechcs
dc.title.alternativeMethodology of use greywater in the selected objectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-11-11cs
dcterms.modified2017-06-27-18:12:10cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105598en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:16:47en
sync.item.modts2020.03.31 15:33:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePollert,, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeStanko,, Štefancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record