Show simple item record

Probabilistic reliability and durability analyses of reinforced concrete bridges

dc.contributor.advisorLehký, Davidcs
dc.contributor.authorŠomodíková, Martinacs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:19:06Z
dc.date.available2021-11-22T23:19:06Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationŠOMODÍKOVÁ, M. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other105586cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69182
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vytvoření komplexní metodiky pro pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí, zejména mostů pozemních komunikací. Stanovení jejich zatížitelnosti je prováděno s využitím pravděpodobnostních metod v kombinaci s nelineární analýzou, založenou na metodě konečných prvků, a s ohledem na spolehlivostní požadavky stanovené současně platnými normativními předpisy. Na základě matematického modelování degradačních jevů, jako jsou karbonatace betonu, pronikání chloridových iontů betonem a následná koroze výztuže, je zohledněn i aktuální stav konstrukcí a prováděna predikce jejich zatížitelnosti a spolehlivosti v čase. Pozornost je zde zaměřena zejména na rozšíření analytických modelů pro modelování degradačních procesů s ohledem na vliv mechanického zatížení konstrukce nebo jejích prvků, návrh aproximační metody založené na umělé neuronové síti, která by dokázala efektivně a s ohledem na přesnost a minimalizaci počtu simulací nahradit původní funkci poruchy, a propojení dílčích pokročilých postupů a metod v automatizovaný proces.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the development of a complex methodology for probabilistic analysis of reliability and durability of reinforced concrete structures, especially road bridges. An estimation of load-bearing capacity is carried out using probabilistic methods in combination with the nonlinear finite element method analysis and also with respect to reliability requirements according to standards. The current state of the structure is taken into account based on the mathematical modeling of the degradation processes, such as concrete carbonation, chloride ingress and subsequent corrosion of reinforcement. Then the load-bearing capacity and reliability is predicted over time. Attention is focused on the upgrade of the analytical models for modeling of degradation processes with regard to the effect of mechanical load on the structure or its components, the development of an artificial neural network-based response surface method for efficient approximation of the original limit state function with respect to the accuracy and a minimization the number of simulations, and an interconnection of individual processes and advanced methods in an automatic process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpolehlivostcs
dc.subjectživotnostcs
dc.subjectzatížitelnostcs
dc.subjectpravděpodobnost poruchycs
dc.subjectindex spolehlivostics
dc.subjectaproximacecs
dc.subjectumělá neuronová síťcs
dc.subjectReliabilityen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectload-bearing capacityen
dc.subjectfailure probabilityen
dc.subjectreliability indexen
dc.subjectapproximationen
dc.subjectartificial neural networken
dc.titlePravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostůcs
dc.title.alternativeProbabilistic reliability and durability analyses of reinforced concrete bridgesen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2017-06-27-18:02:42cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105586en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:19:06en
sync.item.modts2021.11.22 23:05:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKohoutková,, Alenacs
dc.contributor.refereeSýkora,, Miroslavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record