Show simple item record

Analysis of selected variations of the gravity due to the mass dynamics

dc.contributor.advisorWeigel, Josefcs
dc.contributor.authorVolařík, Tomášcs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:19:18Z
dc.date.available2021-11-22T23:19:18Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationVOLAŘÍK, T. Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other105617cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69191
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem vybraných vlivů na tíhová měření pořízená pomocí terestrických observací. V rámci práce byly využity globální modely tíhového potenciálu a vypočteny vlivy na tíhová měření z modelů poruchového potenciálu a jeho časových variací. Byly provedeny experimenty, které analyzovaly vliv atmosférických a hydrosférických hmot, výsledky byly aplikovány na observace ze stanice supravodivého gravimetru Pecný a ověřeny na stanici Strasbourg. V rámci této práce byl také využit globální model GLDAS pro výpočet klimatologických veličin, zejména půdní vlhkost a signál jejího vlivu na tíhové zrychlení. Výsledky byly následně konfrontovány s plošnou sítí AGNES, kde byly pořízeny astrogeodetické tížnicové odchylky a byl proveden výpočet kvazigeoidu. V závěru jsou uvedena shrnutí a doporučení pro budoucí výzkum.cs
dc.description.abstractThis dissertation is focused on a study of selected environmental effects influencing terrestrial gravity observations. Global geopotential models were used to compute quantities of the disturbing gravity field and its variations during time period. Furthermore, analyses of an atmospherical and hydrological effects on the gravity observations were provided. The computation was realized at the station Pecný, however the concept was proved and compared with data from station Strasbourg. Consequently, the results were discussed with respect to quasigeoid modelling established from gravity and astrogeodetic measurements. The result and recommendations for future research are exposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttíhový potenciálcs
dc.subjectvariace tíhového zrychlenícs
dc.subjectsupravodivý gravimetrcs
dc.subjectatmosféracs
dc.subjectpůdní vlhkostcs
dc.subjectgravity potentialen
dc.subjectvariations of gravity accelerationen
dc.subjectsuperconducting gravimeteren
dc.subjectatmosphereen
dc.subjectsoil moistureen
dc.titleRedukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetrucs
dc.title.alternativeAnalysis of selected variations of the gravity due to the mass dynamicsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2017-08-07-13:13:30cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105617en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:19:18en
sync.item.modts2021.11.22 23:00:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeLederer,, Martincs
dc.contributor.refereeVatrt, Viliamcs
dc.contributor.refereeMojzeš,, Marcelcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record