Show simple item record

Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz

dc.contributor.advisorNový, Vítězslavcs
dc.contributor.authorSedlák, Miroslav Gabrielcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:09:21Z
dc.date.available2018-10-21T17:09:21Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSEDLÁK, M. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22997cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6927
dc.description.abstractHistorický rozvoj města znamenal pro život Květné zahrady zásadní zvrat. Došlo k přemístění vstupu z arkády v horní části zahrady na stranu boční přes čestný dvůr. A tak dnes návštěvník odchází bez prožitku potenciálu Genia loci Květné zahrady, neboť vstoupil bez vysvětlení do střední části „expozice“ zahrady. Základem konceptu celého projektu je navrácení zahrady do původního stavu, včetně otevření centrálního pavilonu a možnosti vstoupit do prostoru zahrady „vychován“ z arkády v horní části centrální osy. Návrh se snaží maximálně využít současného objektu čestného dvora, který citlivě adaptuje tak, aby byl schopen unést dnešní nároky na vstupní objekt památkově chráněného komplexu zapsaného na seznam UNESCO. Stávající vstupní objekt a čestný dvůr je doplněn vstupním foyerem, objektem restaurace, zázemím restaurace a výstavních prostor a prostorem pro zásobování. V řešeném území je nově umístěn křivkou definovaný výstavní prostor, jenž je reminiscencí na výraznou arkádu. Novotvar je v horní třetině řešeného území, zapuštěn pod zem tak, aby vytvořil mělký průchod mezi zahradami. Tímto zapuštěním vznikají protisměrné šikmé plochy, z jedné z nich je pak navržena rampa propojující terasu, nacházející se na arkádě, s řešeným územím. Ve spodní části zahrad je obnoveno zahradnictví (s ambicí částečně samostatného provozu) a to bez vazby na půdorysnou stopu. Zahradnictví je dále je navázáno na osy Květné zahrady, s vizí obnovení králičího kopečku a rekonstrukcí voliéry s vodní plochou.cs
dc.description.abstractThe development of the town represented a key turning point in the life of the Flower Garden. Its entrance was relocated from the arcade in the upper part of the garden to its side, via the cour d'honneur. It means that visitors leave not having experienced the genius loci of the Flower Garden, since they entered the middle part of the garden “exhibition” without any previous explanation. The main idea of the entire project is to restore the garden into its original condition, which shall include the opening of a central pavilion and the possibility to enter the garden upon the “introduction” on the arcade in the upper part of the central axis. The project attempts to make use of the existing cour d'honneur as much as possible, which is finely renovated in order to be able to comply with the current requirements for a UNESCO World Heritage Site entrance building. The existing entrance building and cour d'honneur feature a foyer, restaurant, restaurant facilities and exhibition areas and supply off-loading area. The projected area features a new curve-defined exhibition area which represents reminiscence of a unique arcade. The new element is located in the upper third of the projected area and it is embedded in the surrounding terrain to create shallow passageway between the gardens. This embedding creates angularities running in opposite directions, one of which is designed as a ramp connecting the terrace on the arcade and the projected area. A florist’s is reconstructed in the lower part of the gardens (it is expected to be partly independent) with no relation to the applicable plan area. The florist’s is also interlaced with the axes of the Flower Garden, with the vision of the renovation of "rabbit’s hillock" and the reconstruction of a bird house with a body of water.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRevitalizace části Květné zahrady v Kroměřížics
dc.subjectRevitalization of the Flower Garden in Kromerizen
dc.titleREVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽIcs
dc.title.alternativeRevitalization Program of Floral Garden in Kromerizen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-05-25cs
dcterms.modified2009-05-26-08:30:19cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22997en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:58:18en
sync.item.modts2020.03.31 13:42:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeForetník, Jancs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Jiří Oplatek (předseda) Ing. arch. Eva Eichlerová (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record