Show simple item record

Lomově mechanické parametry vícevrstvých trubek

dc.contributor.authorMalíková, Luciecs
dc.contributor.authorNáhlík, Lubošcs
dc.contributor.authorHutař, Pavelcs
dc.contributor.authorKnésl, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2017-08-14T10:46:10Z
dc.date.available2017-08-14T10:46:10Z
dc.date.issued2007-10-19cs
dc.identifier.citationApplied andComputational Mechanics. 2007, vol. 1, issue 1, p. 299-306.en
dc.identifier.issn1802-680Xcs
dc.identifier.other44968cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69358
dc.description.abstractMultilayer pipes consisting of different materials are frequently used in praxis because of partial improvement of the properties of pipe systems. To estimate lifetime of these pipes the basic fracture parameters have to be determined. In this work finite element calculations are applied in order to estimate the stress intensity factor K and T-stress values for a new type of non-homogenous C-shape specimen. The application of calculated K and T values to laboratory estimation of fracture toughness and its transferability to real pipe system is discussed.en
dc.description.abstractVícevrstvé trubky složené z různých materiálů jsou v praxi často používané kvůli jejich zlepšení vlastností potrubních systémů. K odhadu doby života takovýchto trubek je nutné určit základní lomové parametry. Za účelem odhadu součinitele intenzity napěti K a T-napětí pro nový typ nehomogenního zkušebního C-tělesa jsou v této práci použity konečno-prvkové výpočty. Je diskutováno využití vypočtených hodnot K a T pro laboratorní odhad lomové houževnatosti a její přenositelnost na reálný potrubní systém.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent299-306cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherUniversity of West Bohemiacs
dc.relation.ispartofApplied andComputational Mechanicscs
dc.relation.urihttps://www.kme.zcu.cz/acm/old_acm/vypis.php?co=clanek&clanek=141&number=1&volume=1cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectmultilayer pipesen
dc.subjectK-calibrationen
dc.subjectT-stressen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectvícevrstvé trubky
dc.subjectK-kalibrace
dc.subjectT-napětí
dc.subjectmetoda konečných prvků
dc.titleFracture mechanics parameters of multilayer pipesen
dc.title.alternativeLomově mechanické parametry vícevrstvých trubekcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
sync.item.dbidVAV-44968en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 06:07:48en
sync.item.modts2020.04.01 05:48:14en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume1cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1802-680X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International