Show simple item record

Scrum Project Management Tool

dc.contributor.advisorKočí, Radekcs
dc.contributor.authorOsterová, Andreacs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:07:11Z
dc.date.available2020-06-23T07:07:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationOSTEROVÁ, A. Nástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106309cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69766
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189538
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie služiacej ako nástrojová podpora pre vývoj softvéru na základe princípov metodiky Scrum. Je cielená najmä na tímy, ktoré s agilnou metodikou Scrum začínajú a snažia sa o jej nasadenie. Práca približuje čitateľovi oblasť agilných metodík a zameriava sa na podrobný popis praktík metodiky Scrum. Analyzuje prostredie reálnych firiem a ich zaužívané procesy pri vývoji produktov. Pri návrhu nástroja bol dôraz kladený na jednoduchosť používania, intuitívnosť a responzivitu. Aplikácia bola implementovaná za použitia frameworku Laravel ako webové rozhranie. Záver práce popisuje proces testovania, ktorý prebehol v reálnej firme na ich projekte.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design and implementation of the application that serves as a Scrum-based project management tool. It aims particularly on teams that start with the Scrum agile methodology and try to implement it. This work illustrates the field of agile methodologies and focuses on a detailed description of the Scrum methodology practices. It also analyses the real companies' environment and their well-established processes of product development. Designing the tool, the main emphasis has been put on its intuitive usage and adaptability. The application has been implemented using the Laravel framework as a web interface. In the conclusion of this thesis, there is described the testing process that has taken place in the real company on their project. en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectagilnýcs
dc.subjectagilné metodikycs
dc.subjectSCRUMcs
dc.subjectsoftwarový vývojcs
dc.subjectwebová aplikáciacs
dc.subjectprojektový manažmentcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectagileen
dc.subjectagile metodologiesen
dc.subjectSCRUMen
dc.subjectsoftware developmenten
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectproject managementen
dc.subjectprojecten
dc.titleNástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrumcs
dc.title.alternativeScrum Project Management Toolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:58cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106309en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:07:11en
sync.item.modts2020.06.23 08:39:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePeringer, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Na obrázku 3.2 je graf stavů agilního vývoje. Proč jsou akce typu " Meeting " někde u uzlů a někde u hran grafu? Můžete vysvětlit smysl obrázku 4.1?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record