Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorŠotner, Romancs
dc.contributor.authorHerencsár, Norbertcs
dc.contributor.authorPolák, Josefcs
dc.contributor.authorDvořák, Jancs
dc.contributor.authorKoton, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2017-09-14T10:46:17Z
dc.date.available2017-09-14T10:46:17Z
dc.date.issued2016-12-01cs
dc.identifier.citationANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING. 2016, vol. 89, issue 3, p. 705-718.en
dc.identifier.issn0925-1030cs
dc.identifier.other125170cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69955
dc.description.abstractThis paper presents an universal filter with control of the pole frequency by two mutually independent parameters - current gain (B) and intrinsic resistance (R x) in frame of two modified current differencing unit (MCDU) active elements. This type of control extends and also improves features of the tuning range and is referred to as dual-parameter control. The current-mode filter is of the second order and the required type of the response (low pass, inverting band pass, high pass, band reject and all pass) is obtained by proper selection/combination of input(s) - this filter is of the multiple-input single-output type. The filter employs two capacitors, two MCDUs, each of them with four controllable parameters and one multiple-output current follower. The paper includes tuning range analysis, the simulation results with behavioral models and also laboratory measurement results with the same models. Moreover, designed transistor-level structures of both the active elements proposed in ON Semiconductor I3T CMOS 0.35 um technology that were used for final simulations confirm the workability and features of the designed concept.en
dc.description.abstractTento článek představuje univerzální filtr s řízením frekvence pólu pomocí dvou nezávislých parametrů - proudové zesílení (B) a vnitřní odpor (Rx) v rámci dvou modifikovaných proudových diferenčních jednotek (MCDU). Tento typ kontroly rozšiřuje a také zlepšuje vlastnosti rozsah ladění a je označován jako dual-parameter řízení. Filtr je druhého řádu, pracuje v proudovém módu a požadovaný typ odezvy (dolní propust, invertující pásmová propust, horní propust, pásmová zádrž a fázovací článek) se získá správným výběrem/kombinací vstupu(ů) - Tento filtr je typu více vstupů - jeden výstup. Filtr používá dva kondenzátory, dva prvky MCDU, každý z nich se čtyřmi nastavitelnými parametry a jeden vícevýstupový proudový sledovač. Článek obsahuje analýzu optimalizace rozsahu ladění, výsledky simulace s behaviorální modely a také výsledky laboratorního měření se stejnými modely. Navíc, aktivní prvky byly navrženy i na tranzistorové úrovni v ON Semiconductor I3T CMOS 0,35 um technologii. Tyto modely byly použity pro finální simulace, které potvrdily funkčnost a vlastnosti navržené koncepce.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent705-718cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherSpringercs
dc.relation.ispartofANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSINGcs
dc.relation.urihttps://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10470-016-0756-7cs
dc.rights(C) Springercs
dc.subjectCurrent differencing uniten
dc.subjectDual-parameter controlen
dc.subjectElectronic controlen
dc.subjectMCDUen
dc.subjectUniversal filter.en
dc.subjectProudová diferenční jednotka
dc.subjectřízení dvěma parametry
dc.subjectelektronické řízení
dc.subjectMCDU
dc.subjectuniverzální filtr.
dc.titleDual-parameter control of the pole frequency in case of universal filter with MCDU elementsen
dc.title.alternativeŘízení kmitočtu pólu pomoci dvou parametrů v případě univerzálního filtru s MCDU prvkycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. oddělení-TKO-SIXcs
sync.item.dbidVAV-125170en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2017.09.14 16:24:17en
sync.item.modts2017.09.14 16:22:06en
dc.coverage.issue3cs
dc.coverage.volume89cs
dc.identifier.doi10.1007/s10470-016-0756-7cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0925-1030/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam