Show simple item record

Sports Center

dc.contributor.advisorBečkovská, Terezacs
dc.contributor.authorDvořák, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:30:07Z
dc.date.available2018-10-21T16:30:07Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, J. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70410
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt sportovního centra se nachází v západní části města Zruč nad Sázavou, v lokalitě určené pro stavby a plochy sportovního a relaxačního využití. Objekt sportovního centra je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Hlavní dominantou sportovního centra je víceúčelová sportovní hala se zastřešením jednoplášťovou zakřivenou plochou střechou. Nosným prvkem je zakřivený lepený lamelový vazník. Navržená stavba sportovního centra má 2 funkční části. Jedná se o víceúčelovou sportovní halu se zázemím (šatny, umývací prostory), dva squashové kurty, posilovnu a dva cvičební sály stejně tak se zázemím. Sportovní hala je doplněna tribunou pro 380 diváků. Druhou částí je sport bar s kapacitou 40 osob. Obvodové konstrukce sportovního centra jsou navrženy keramické a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny s provětrávanou hliníkovou fasádou. Nosnou stropní konstrukci tvoří prefabrikované dílce Spiroll. Navrženy 2 strojovny VZT v 2.NP, jedna pro 1.NP a druhá pro 2.NP včetně sportovní haly. Vytápění teplovodní pomocí plynových kotlů. Součástí navrhované stavby jsou zpevněné plochy parkovišť.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with design and elaboration of the project documentation of the sports center. The proposed sport center facility is located in the western part of Zruč nad Sázavou, in a location designed for buildings and areas of sport and relaxation use. The object of the sports center is designed as two-storey, non-blocked, roofed flat roof. The main feature of the sports center is the multipurpose sports hall with a single-shell curved flat roof. The supporting element is a curved glued lamellar truss. The proposed contruction of the sports center has 2 functional parts. This is a multipurpose sports hall with backgrounds (dressing rooms, washrooms), two squash courts, a gym and two exercise halls as well as facilities. The sports hal lis complemented by tribune for 380 spectators. The second part is a sports bar with a capacity of 40 people. The perimeter structures of the sports center are designed by a ceramic and insulated mineral wool contact systém with a ventilated aluminum facade. The supporting ceiling structure consists of prefabricated Spiroll panels. Designed 2 VZT engine rooms in 2nd floor, on efor 1st floor and second for 2nd floor including sports hall. Hot water heating by gas boilers. Part of the proposed construction is paved areas of parking lotsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSportovní halacs
dc.subjectsportbarcs
dc.subjectsquashcs
dc.subjectposilovnacs
dc.subjectcvičební sálcs
dc.subjecttribunacs
dc.subjectpanel Spirollcs
dc.subjectminerální tepelná izolacecs
dc.subjectprovětrávaná hliníková fasádacs
dc.subjecthliníková oknacs
dc.subjectprosklený lehký obvodový plášťcs
dc.subjectlepený lamelový vazníkcs
dc.subjectvzduchotechnikacs
dc.subjectSports hallen
dc.subjectsportbaren
dc.subjectsquashen
dc.subjectgym exercise roomen
dc.subjecttribuneen
dc.subjectSpiroll panelen
dc.subjectmineral thermal insulationen
dc.subjectventilated aluminum facadeen
dc.subjectaluminum windowsen
dc.subjectglazed lightweight claddingen
dc.subjectglued laminated trussen
dc.subjectair conditioningen
dc.titleSportovní centrumcs
dc.title.alternativeSports Centeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-07-13:14:59cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:35:58en
sync.item.modts2020.03.30 12:49:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBrzoň, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record