Show simple item record

Detekce vybraných těžkých kovů a mikronutrientů v jedlém hmyzu a jejich závislost na krmivu pomocí XRF spektrometrie

dc.contributor.authorMlček, Jiřícs
dc.contributor.authorAdámek, Martincs
dc.contributor.authorAdámková, Annacs
dc.contributor.authorBorkovcová, Mariecs
dc.contributor.authorBednářová, Martinacs
dc.contributor.authorSkácel, Josefcs
dc.date.accessioned2018-03-05T15:47:55Z
dc.date.available2018-03-05T15:47:55Z
dc.date.issued2017-12-18cs
dc.identifier.citationPotravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2017, vol. 11, issue 1, p. 725-730.en
dc.identifier.issn1337-0960cs
dc.identifier.other143640cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70914
dc.description.abstractEdible insect can be a valuable source of nutrients, but also a potential source of heavy metals. Quick detection of over-limit heavy metals concentration could be a key to processing and quick distribution of edible insect products. The aim of this work was to evaluate the feed-dependent content of heavy metals in the mealworm and superworm using the X-ray fluorescence spectrometry as an easy, cheap and a timeless screening method for evaluating the content of heavy metals and microelements. Using a handheld analyser the content of Cd, Pb, Cu and Zn were detected. Both analysed species proved dependency of metal content on a feed. Detected level of Cu in mealworm was between 571 mg.kg-1 and 1768 mg.kg-1 and in superworm from 571 mg.kg-1 to 1768 mg.kg-1 based on the feed. The content of Zn was similar, between 725 mg.kg-1 and 1437 mg.kg-1 in mealworm and 555-1482 mg.kg-1 in superworm. The level of Pb was below the detection limit in all samples, thus from this point of view this food seems to be safe. On the contrary, the content of Cd in the dry matter samples was above the food limit –147 mg.kg-1 to 230 mg.kg-1. From this point of view, the samples were evaluated as unsuitable for consuming.en
dc.description.abstractJedlý hmyz může být cenným zdrojem živin, ale také potenciálním zdrojem těžkých kovů. Rychlá detekce nadměrné koncentrace těžkých kovů může být klíčem k zpracování a rychlé distribuci jedlých hmyzích produktů. Cílem této práce bylo zhodnotit obsahy těžkých kovů závislých na krmivu v moučném červu a super červu pomocí rentgenové fluorescenční spektrometrie jako jednoduché, levné a časově nenáročné screeningové metody pro hodnocení obsahu těžkých kovů a mikroelementů. Pomocí ručního analyzátoru byl zjištěn obsah Cd, Pb, Cu a Zn. Oba analyzované druhy prokázaly závislost obsahu kovů na krmivech. Zjištěná hladina Cu v moučném červu byla mezi 571 mg.kg-1 a 1768 mg.kg-1 a u super červu od 571 mg.kg-1 do 1768 mg.kg-1 na základě krmiva. Obsah Zn byl podobný, mezi 725 mg.kg-1 a 1437 mg.kg-1 v moučném červu a 555-1482 mg.kg-1 u super červu. Úroveň Pb byla ve všech vzorcích pod detekčním limitem, z tohoto pohledu se toto jídlo jeví jako bezpečné. Naopak, obsah Cd ve vzorcích sušiny byl nad hranicí potravy -147 mg.kg-1 až 230 mg.kg-1. Z tohoto pohledu byly vzorky vyhodnoceny jako nevhodné pro konzumaci.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent725-730cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherHACCP Consultingcs
dc.relation.ispartofPotravinarstvo Slovak Journal of Food Sciencescs
dc.relation.urihttp://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/850cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectedible insecten
dc.subjectmealwormen
dc.subjectsuperwormen
dc.subjectX-ray fluorescence spectrometryen
dc.subjectheavy metalen
dc.subjectjedlý hmyz
dc.subjectmoučný červ
dc.subjectsuper červ
dc.subjectRentgenová fluorescenční spektrometrie
dc.subjecttěžký kov
dc.titleDetection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometryen
dc.title.alternativeDetekce vybraných těžkých kovů a mikronutrientů v jedlém hmyzu a jejich závislost na krmivu pomocí XRF spektrometriecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
sync.item.dbidVAV-143640en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:22:23en
sync.item.modts2019.05.18 00:37:30en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume11cs
dc.identifier.doi10.5219/850cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1337-0960/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 3.0 Unported