Show simple item record

Digital audio effect based on wavelet transformation

dc.contributor.advisorRajmic, Pavelcs
dc.contributor.authorMikl, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:13Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:13Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMIKL, M. Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32236cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/72306
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice digitálního zpracování hudebního signálu. V úvodní části je rozebrána funkce a využití standartu VST. Stručně je popsána historie vzniku rozhraní VST, jeho uplatnění a použití v hostitelských editačních programech, zmíněny jsou i konkurenční technologie a licenční podmínky šíření této technologie. Dále je zde stručně popsán princip waveletové transformace, včetně několika základních matematických vztahu. Důraz je kladen především na konečnou diskrétní waveletovou transformaci a Mallatův pyramidový algoritmus. S využitím znalostí o waveletové transformaci bylo navrženo blokové schéma digitálního hudebního efektu, ze kterého bylo vycházeno při tvorbě digitálního hudebního efektu standartu VST plugin. V závěrečné části práce je popsáno řešení tohoto efektu, včetně rozboru jeho dílčích funkcí. Je zde popsáno předávání důležitých parametrů i ovládání efektu.cs
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis deals about problems of digital signal processing. The first part includes function and use of VST Plug-In standard. It describes the history of the VST Plug-In interface, its use in hosting programs, there are a few words about another similar technologies and license terms of use. It is also briefly described the principle of wavelet transform, including some basic mathematical equations. Emphasis is placed on the Discrete-time wavelet transform and Fast wavelet transform. The knowledge of the wavelet transform led into concept of a block diagram with digital audio effect. From this concept has been made digital audio effect in VST Plug-In standart. The final part describes the solution of this effect, including analysis of its component functions. It describes the transmission of the important variables and its controls.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVST plugincs
dc.subjectKonečná diskrétní waveletová transformacecs
dc.subjectMallatův pyramidový algoritmuscs
dc.subjectDigitální hudební efektcs
dc.subjectZměna frekvenční charakteristiky.cs
dc.subjectVST Plug-Inen
dc.subjectDiscrete-time wavelet transformen
dc.subjectFast wavelet transformen
dc.subjectDigital audio effecten
dc.subjectChange in frequency response.en
dc.titleDigitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modulcs
dc.title.alternativeDigital audio effect based on wavelet transformationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-09-01cs
dcterms.modified2010-09-01-10:56:15cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid32236en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:58:33en
sync.item.modts2021.11.12 11:06:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSchimmel, Jiřícs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJde pouze o dolní propust, nebo se jedná o univerzální řešení? Program se zasekává - máte něco na obhajobu? Proč jste to nestihnul opravit? Co by to dělalo, kdyby to fungovalo?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record